Akcija „STOP PIRATI“

HI tech Komentari isključeni za Akcija „STOP PIRATI“ 10

Udruženja koja okupljaju nositelje autorskih prava u Hrvatskoj, u zajedničkoj akciji uništili više od 100.000 piratskih i krivotvorenih CD, DVD i VHS medija, kao i 50.000 ostalih predmeta povezanih s njima.


ZAGREB, 5.10.2010. – Business Software Alliance (BSA) je sudjelovao u zajedničkoj akciji udruženja koja okupljaju nositelje autorskih prava te podržao javno uništenje predmeta sa piratiziranim sadržajima, kao što su računalni programi, glazba, filmovi i slično.
U zajedničkoj akciji nazvanoj "STOP PIRATI", na poligonu Jadran filma u Zagrebu javno je uništeno više od 150.000 CD, DVD i VHS medija, kao i predmeta povezanih s njima. Uništenje krivotvorina, koje je nakon provedenog kaznenog postupka naložio sud, pratili su brojni hrvatski umjetnici, kao i predstavnici filmske i glazbene industrije, industrije računalnih programa te državnih institucija.
Glavna zadaća akcije "STOP PIRATI" je konstantno podizanje javne svijesti i edukacija o štetnosti piratstva. Piratstvo šteti kreativnom razvoju društva, kao i njegovom gospodarskom napretku. Piratstvo uzrokuje financijske gubitke svima koji stvaraju kreativna djela, ali i državi – stoga i cjelokupnoj domaćoj javnosti.
Stanje po industrijama:
– Industrija računalnih programa[1]: Od 2008. do 2009., stopa nelicenciranih računalnih programa na osobnim računalima (PC) u Hrvatskoj nije se promijenila, te i dalje iznosi 54%. Komercijalna vrijednost nelicenciranih računalnih programa tijekom 2009. godine iznosi 349 milijuna kuna. Na svakih 100 američkih dolara vrijednosti legalnih računalnih programa prodanih u 2009., dodatnih 75 dolara se piratizira.
– Filmska industrija[2]: Procjena je da je u Hrvatskoj stopa piratizacije filmskih djela na otprilike 65%-70% od ukupne konzumacije tih djela. Zbog toga, filmski distributeri gube značajna sredstva u svim kanalima distribucije. Raspon gubitaka je širok i uključuje sve u lancu – od kino prikazivača, preko trgovina, IPTV/Cable platformi do TV postaja. Državni proračun također trpi gubitke: ne naplaćuje se PDV, porez na dobit ili porez i prirez na dohodak koji bi ostvarili zaposleni u ovoj branši.
– Glazbena industrija2: Glazbena industrija u Hrvatskoj izvještava o stopi piratstva od preko 90% online i oko 25% offline. Financijski gubici za glazbenu industriju, autore, izvođače, ali i državni proračun kojem nedostaju značajna sredstva koja bi se ostvarila putem poreza, doprinosa i ostalih davanja, godišnje su veći od 150 milijuna kuna.

"Akcija u kojoj danas sudjeluje i BSA pokazuje opsežnost problema piratstva u Hrvatskoj. Visina stope piratstva negativno utječe prvenstveno na ekonomski potencijal naše države, rezultirajući smanjenim prihodima kako pojedinaca i trgovačkih društava, tako i države. Ovako visoka stopa piratstva također ne dopušta aktivaciju kreativnog ekonomskog potencijala društva što u konačnici rezultira sporim ekonomskim razvojem i odljevom ljudi u države u kojima je ova zaštita na višem nivou. Smanjenjem stope piratstva stvaraju se preduvjeti za jedno sretnije, pravednije i bogatije društvo u kojem će sadašnje i nove generacije pronaći svoje mjesto," rekao je Andrej Matijević, glasnogovornik BSA u Hrvatskoj.
Akcija "STOP PIRATI" će se nastaviti i kroz druge manifestacije s ciljem promocije važnosti intelektualnog vlasništva.


[1] BSA-IDC globalna studija o stopama softverskog piratstva, svibanj 2009, www.bsa.org/globalstudy

[2] Izvor podataka: APAW – Društvo za zaštitu audiovuizualnih djela

Pretraži

Back to Top