AUTO VALIĆ

Imenik - Auto moto Komentari isključeni za AUTO VALIĆ 34

• autolimarija • termolakiranje • stol za ravnanje • boje i lakovi

Adresa I: RADIONA – Levkušje 2B, 47286 Mahićno,
Adresa II: TRGOVINA – Luščić 6b, 47000 Karlovac
Telefon/fax I: RADIONA – T. 047 651 434, F. 047 631 554,
Telefon/fax II: TRGOVINA 047 412 270
Kontakt osoba: Miro Valić, Mijo Valić
E-mail: [email protected]
Ponuda:
• autolimarija
• termolakiranje
• stol za ravnanje
• boje i lakovi

Pretraži

Back to Top