Dizalice topline

Gradnja Komentari isključeni za Dizalice topline 23

Dizalice topline i solarni kolektori, odnosno iskorištenje topline zemlje, vode, zraka i sunca, postali su prihvatljivim i ekonomičnim izvorom toplinske opskrbe te sastavnim dijelom projekata novih ili renoviranih sustava grijanja i pripreme tople vode

Plam d.o.o. je jedna od rijetkih tvrtki koja je prošla sveobuhvatnu izobrazbu instalacije dizalica topline, a prošle je godine postavio na području Karlovačke županije 4 dizalice topline.
Posjetili smo s direktorom tvrtke PLAM d.o.o., g. Miroslavom Kovačićem obiteljsku kuću Dičko u Karlovcu gdje je instalirana dizalica topline tlo-voda tip TM 110 Junkers. Primarno grijanje i priprema tople vode odvija se preko instalirane dizalice topline od 11 kW s integriranim spremnikom za toplu vodu od 160 L. Dodatno je instaliran solarni sustav za pripremu tople vode tijekom ljetnih mjeseci s kolektorima Junkers FKB, solarnim spremnikom, solarnom regulacijom i sigurnosnim elementima. Solarni kolektori primarno zagrijavaju sanitarnu toplu vodu u monovalentnom spremniku. Tijekom potrošnje sanitarna voda iz solarnog spremnika ulazi u spremnik dizalice topline i ako je potrebno, dogrijava se na zadanu temperaturu.
Značajne uštede
Porast cijena energenata te njihova ograničena iscrpljivost, doveli su do značajnijeg promišljanja o iskorištenju regenerativnih izvora energije. Dizalice topline i solarni kolektori, odnosno iskorištenje topline zemlje, vode, zraka i sunca, postali su prihvatljivim i ekonomičnim izvorom toplinske opskrbe te sastavnim dijelom projekata novih ili renoviranih sustava grijanja i pripreme tople vode.
Instalirana dizalica topline Junkers iskorištava geotermalnu toplinu zemlje, pomoću horizontalno ukopanog kolektora, odnosno cijevnim sustavom velike površine položenim u više krugova paralelno s površinom zemlje. Toplinu oduzetu zemlji, dizalica topline prenosit će sustavu grijanja, uz izuzetno povoljan odnos uložene električne energije i dobivene toplinske energije. Pogonska potrošnja može biti, ovisno o uvjetima primjene i do 60 % manja u odnosu na uljni ili plinski pogon.
Solarni kolektori tvrtke Junkers imaju ulogu prijenosa dozračene sunčeve topline, pomoću prijenosnog medija u zatvorenom kružnom sustavu, sanitarnoj vodi u spemniku. Visoka apsorpcijska sposobnost postignuta je prevlakom apsorbera od kompozitnog materijala i strukturom prekrivne površine kolektora. Kućište kolektora izrađeno je od ojačanog kompozitnog materijala, čime je postignut povoljniji odnos mase i čvrstoće te poboljšana trajnost i otpornost opterećenjima u odnosu na uobičajena aluminijska ili čelična rješenja. Junkersova solarna instalacija omogućava uštedu energije utrošene za pripremu tople vode i do 60 %.
Miroslav Kovačić rekao nam je nešto više o samim radovima:
"Nakon izvršenih zemljanih radova i iskopa uslijedilo je polaganje geotermalnog kolektora. Samo postavljanje kolektora ovisi o veličini zemljišta. Dva učestala načina postavljanja su postavljanje cijevnog kolektora ukopanog cca dva metra ispod površine zemlje (ili barem 20 cm ispod razine mogućeg zimskog smrzavanja) te u slučaju pomanjkanja prostora u kojem biste položili dovoljno cijevi za djelotvorno crpljenje topline, umjesto kolektora možete primijeniti dubinsku sondu.
U tlu se napravi jedna ili više bušotina dubine 50 do 120 m u koje se položi dvostruka U-sonda (4-cijevni sustav). Nakon polaganja geotermalne sonde, bušotina se ispuni bentonitom.U ovom slučaju postavljen je horizontalni geotermalni kolektor. Kao kolektorski cijevni sustav korištena je Pipelife-geotermalna cijev DN32 tip EKR32x2,0, nazivnog tlaka 6 bara. Sam kolektor se sastoji od cijevi ukopanih na dubini od cca 1,5 do 2 metra u kojem se provodi mješavina vode i sredstva za zaštitu od smrzavanja koristi se smjesa vode i propilenglikola (ili etilenglikola) to nazivamo rasolina. Između rasoline i tla koje okružuje cijevi postoji pad temperature (zimi rasolina ima oko 0 ˚C, a tlo oko 5 ˚C) te se toplinska energija preko plastičnih cijevi prenosi na rasolinu.
Dizalica topline ima zadatak dovođenja sekundarne energije kao primarnu energiju dobivenu toplinom zemlje dovesti na viši temperaturni nivo. Dizalica topline koristi geotermalnu toplinu tla cirkulirajući rasolinu kroz kolektorski krug, čime se rasolina zagrijava i predaje toplinu radnoj tvari dizalice topline u izmjenjivaču topline koji ima ulogu isparivača.
Pomoću visokoučinskog scroll kompresora, povećava se tlak u sustavu radne tvari, a time i temperatura. Zagrijana radna tvar predaje toplinu sustavu grijanja u izmjenjivaču topline koji ima ulogu kondenzatora. Pomoću ekspanzijskog ventila, radna tvar se snižavanjem tlaka ukapljuje i pothlađuje i kao takva je pripremljena za nastavak kru¿nog procesa zagrijavanja u sustavu dizalice topline.Maksimalna temperatura polaznog voda grijanja je 65˚C što omogućava korištenje i radijatora kao ogrjevnih tijela.
Optimalna radna temperatura je 35˚C što odgovara raznim vrstama niskotemperaturnih sustava grijanja (podno, zidno, stropno i sl.).U našem slučaju samu kolektorsku cijev smo postavili u 4 paralelna kruga od po 150 metara duljine cijevi. Kod polaganja cijev se mora ravno odmotati s koluta te postaviti bez savijanja.
Posteljica, kao i prvo zatrpavanje cijevi treba izvoditi pažljivo kako bi se izbjegla mehanička oštećenja. Podlogu ne treba posebno pripremati, ali ne smije sadržavati kamenje oštrih bridova u tom slučaju cijevi treba postaviti u posteljicu od finog pijeska debljine cca 20 cm. Sve cijevi su u konačnici završile na razdjelniku koji je ugrađen u montažni zdenac nedaleko od samog objekta.
Ubrzo nakon ovih radova smo montirali same uređaje u kotlovnici. Uz samu solarnu stanicu, te njenu regulaciju, izvršena je montaža priključka dizalice topline koja je po svojim osnovnim karakteristikama nalik kuhinjskom hladnjaku ali je njen princip rada obrnut od onoga za hladnjak. Osnovni dijelovi dizalice topline su: isparivač, kondenzator, kompresor, ekspanzijski ventil."
Više informacija:
Plam – Profesionalni partner JUNKERS Bosh – Termotehnika za obnovljive izvore energije
– solarna
– geotermalna (dizalice topline)
– obnovljive (kruto gorivo)
Ovlašteni servis JUNKERS plinskih uređaja
Ovlašteni servis mješalica ARMAL i HANSGROHE
Sv.Margarete 12, Karlovac, Mob: 095 6608 271
Fax:047/ 636 020

Izvor:PROMOGRADNJA, www.promogradnja.hr

Pretraži

Back to Top