Energetska certifikacija zgrada

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Energetska certifikacija zgrada 16

Intervju: d.i.a. Željka Hrs Borković, predsjednica Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC)


Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije postala je zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Energetska certifikacija zgrada može odigrati i ključnu ulogu u povećanju kvalitete gradnje, integralnom razmatranju energetskog koncepta novih zgrada te pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranja postojećih zgrada. O energetskom certificiranju, radu Hrvatske udruge energetskih certifikatora i ostalim aktualnostima vezanim uz provođenje energetskih pregleda razgovarali smo s d.i.a. Željkom Hrs Borković, predsjednicom Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC).
Poštovana gospođo Hrs Borković, za početak razgovora molimo Vas da nam se ukratko predstavite, odnosno da nam kažete nešto više o vašem dosadašnjem profesionalnom putu?
Po struci sam arhitektica, dugi niz godina u području energetske učinkovitosti u zgradama. Od 2012.godine sam član Uprave, suvlasnik i ključni ekspert tvrtke PLANETARIS, koja se bavi cjelovitim rješenjima za uštedu energije u zgradama. U upravu PLANETARISA došla sam iz Energetskog instituta Hrvoje Požar, gdje sam više od 10 godina vodila projekte energetske učinkovitosti i organizirala programe stručnog usavršavanja i edukacije u tom području. Karijeru sam započela u projektnim biroima, nastavila kroz istraživanja u multidisciplinarnim timovima u EIHP, kako bi se sada posvetila vlastitom poslovnom razvoju. Sa 18 godina radnog iskustva u istraživanju, projektiranju i konzultantskim uslugama u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu i integraciji obnovljivih izvora energije u arhitekturu, radim kao konzultant za ministarstva, gradove, županije, međunarodne institucije UNDP, EBRD, EIB, GIZ, GGF i komercijalne banke. Predsjednica sam Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC) i ovlašteni energetski certifikator, te član upravnog odbora DAZ-a, Društva arhitekata Zagreba.
Uže područje mog rada su konzultantske usluge na projektima, cjelovita rješenja za uštedu energije, energetske studije i stručne analize povećanja energetske učinkovitosti u novim i postojećim zgradama, energetska svojstva gotovo nula energetskih zgrada, građevinska fizika, toplinska zaštita i ušteda energije u zgradama, gotovo nula energetska i pasivna arhitektura, energetski pregledi i energetska certifikacija zgrada, IC termografija, edukacija.

Predsjednica ste Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC) možete li nam ukratko predstavite djelatnosti udruge? Koliko članova imate?
Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC), osnovana je 2009. godine i već 4. godinu uspješno djeluje, te je postala prepoznatljiv subjekt u području energetske učinkovitosti.
Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire. Udruga trenutno broji oko 150 članova. Integralni pristup razmatranju energetskog koncepta zgrada smatramo današnjim najvećim izazovom, izazovom koji treba znanje i multidisciplinarnu suradnju koju želimo poticati kroz rad i djelovanje ove Udruge. Udruga okuplja stručnjake iz područja arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike.
Neke od osnovnih djelatnosti Udruge su: poticanje aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada u području energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije; informiranje javnosti o primjeni, pravilima, propisima i normama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje te promociju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije; organizacija predavanja, seminara, javnih tribina i okruglih stolova za svoje članove, zainteresirane građane, tvrtke i institucije i dr, razmjena praktičnih spoznaja i iskustava u provođenju energetskih pregleda i energetskom certificiranju, o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te strukovno povezivanje i dr.
Kroz rad Udruge svojim članovima nudimo brojne pogodnosti, a nabrojat ćemo samo neke osnovne: konstantna informiranost o novostima iz područja energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije; informiranost o svim bitnim promjenama u zakonodavnom okruženju; stalno stručno usavršavanje, edukacija i promocija , značajni popusti prilikom sklapanja polica osiguranja od profesionalne odgovornosti iz djelatnosti energetskih pregleda i energetske certifikacije, interdisciplinarna suradnja u području arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike
Kratki pregled aktivnosti u 2012. godini: sudjelovanje HUEC-a u radnim grupama MGIPU i MINGO za izradu novih zakona i pravilnika od 02.01.2012. godine, uključenje u EU projekt CROSKILLS, informiranje javnosti o obvezi energetskog certificiranja zgrada, reakcije, prijedlozi i pritužbe prema nadležnom Ministarstvu, sudjelovanje na Zagrebačkom energetskom tjednu, te na konferenciji energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na Zagrebačkom velesajmu, realizacija projekta „EDUKACIJA SUDIONIKA U GRADNJI U PODRUČJU ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA I PLANIRANJA SUVREMENOG ENERGETSKOG KONCEPTA PRI GRADNJI NOVIH ZGRADA TE PRI ENERGETSKIM OBNOVAMA POSTOJEĆIH ZGRADA“ uspješno održanim bodovanim seminarima u Ludbregu, Čakovcu, Vinkovcima i Puli te Zagrebu, besplatnim za članove HUEC-a..
Koliko tvrtki i fizičkih osoba je u Hrvatskoj osposobljeno za ovlašteno energetsko certificiranje?
Trenutno je, prema podacima Ministarstva MGIPU ovlašteno 235 fizičkih i 293 pravne osobe, a nešto veći broj je prošao edukaciju. No nisu se svi našli u tom poslu, pa se čini da je još uvijek premali broj ovlaštenih osoba za posao koji treba odraditi.
Pravilnik o energetskom certificiranju stupio je na snagu još 2010. godine i rok do 1. srpnja ove godine trebao je poslužiti za prilagodbu ovom pravilniku. Kakva je situacija na tržištu? Koliko nekretnina u Hrvatskoj posjeduje energetski certifikat?
Na koje se zgrade odnosi obveza energetskog certificiranja? Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?
Trenutno je, prema mojoj procjeni, izdano oko 8.000 energetskih certifikata, za nekretnine raznih namjena.
Investitor, odnosno vlasnik građevine i/ili zgrade dužan je osigurati provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade, a poslove provođenja povjeriti za to ovlaštenim osobama.
Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat.
Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.
Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine. Kada se oglasi za zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup, objavljuju u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline. Energetski certifikat zgrade vrijedi i za sve stanove i poslovne prostore u zgradi, no moguće je izraditi i zasebni energetski certifikat.
Zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat, i to:
Zgrade korisne površine veće od 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do kraja 2013. a zgrade korisne površine veće od 250 m² najkasnije do kraja 2015. Za neprovođenje ovih zakonskih odredbi predviđene su kazne koje se kreću u rasponu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.
Tko je zadužen za kontrolu posjedovanja energetskog certifikata i o kojim se kaznama točno radi?
Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat. Ministarstvo graditeljstva nadležno je za provedbu energetske certifikacije, a prema njihovom tumačenju slijedi:
Odredbom članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 55/12) propisano je da će se vlasnik građevine, pravna osoba, kazniti novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje. Sukladno odredbi stavka 2. istoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika za prekršaj iz stavka 1. toga članka. Sukladno odredbi stavka 3. istoga članka za spomenuti prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
U slučaju ako vlasnik ne osigura energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela kod prodaje, kupac ima mogućnost podnošenja prijave Državnom inspektoratu.
Koliko košta energetsko certificiranje? Koliko godina vrijedi energetski certifikat?
Energetski certifikat vrijedi 10 godina, ukoliko se sa zgradom ništa ne radi. Ukoliko dođe do energetske obnove zgrade, nakon završetka radova, izradit će se novi energetski certifikat. Cijene energtskog certificiranja odredilo je nadležno Ministarstvo graditeljstva, one ovise o veličini nekretnine koja se certificira. Npr. Cijena energetskog pregleda i certifikata za zgrade 50-250 m2 iznosi do 4.750 kn (s uključenim PDVom), a za zgrade 250-400 m2 iznosi do 7.400 kn(s uključenim PDVom)
Cijena energetskog pregleda i certifikata za stan u zgradi iznosi do 2.700 kn (s uključenim PDVom). Treba naglasiti da je energetski certifikat moguće napraviti za zgradu u cjelini ili za pojedinačne stanove ili urede. Za vlasnike je povoljnije certificiranje zgrade kao cjeline, a to dugoročno može prerasti u uspješne projekte energetske obnove.
Što je sa prostorima koji su trenutno u leasingu i najmu, od kada su oni obveznici energetskog certificiranja…
Rok za najam, kao i za prodaju trebao je biti 1. srpnja 2013. No Ministarstvo je taj rok prolongiralo zadnjim izmjenama pravilnika. Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.
Možete li nam još jednom razjasniti da li je stan manji od 50 kvadrata potrebno certificirati ako se nalazi u stambenoj zgradi veće kvadrature?

Od obveze energetskog certificiranja izuzete su između ostalog i zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade – dakle stanovi i uredi koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2. Ova površina čini ukupnu ploštinu neto podne površine grijanog dijela zgrade što znači da se na primjer kod stana zbrajaju sve ploštine prostorija soba, kuhinje, kupaonice, WC-a, hodnika i ostave. Negrijani dijelovi zgrade, primjerice: negrijani tavan, negrijani podrum, negrijano stubište, lođe i terase ne ulaze u tu površinu. Grijanim dijelom zgrade podrazumijeva se i dio zgrade u kojemu je predviđena kontrolirana temperatura sukladno namjeni korištenja i važećim propisima (na primjer: stan u stambenoj zgradi koji se duže vrijeme ne koristi za predviđenu namjenu pa se ne grije ili koji nema instalirani sustav grijanja, a sukladno namjeni je isti potreban, smatra se grijanim prostorom).
Zašto je potrebno certificirati ruševine koje imaju evidentno energetski razred 0?
Nije potrebno certificirati ruševine! Energetski certifikat izdaje se za zgrade, ili dijelove zgrada – stanove, urede, veće od 50 m2 koje se griju, odnosno troše energiju.
Molimo pojasnite nam sljedeći primjer. Ako stan ima 48 kvadrata i nenatkriveni balkon ili terasu od 10 kvadrata, što će koeficjentom pridodati kvadraturi stana i činiti kvadraturu veću od 50 kvadrata, da li se certficira i ako da, koja kvadratura? Samo 48 kvadrata koje u pravilu nije potrebno certificirati ili jedinstvena nekretnina cca 52 kvadrata, kad naime balkon ne treba energetski certificirati…
Certificiraju se nekretnine korisne površine veće od 50 m2, što čini ukupnu ploštinu neto podne površine grijanog dijela zgrade. Ne certificiraju se negrijane garaže, podrumi, tavani, terase i sl.

Ako je nekretnina opisa u vlasničkom listu kuća i dvorište od površine 780 kvadrata čime će se dokazati da je kuća veća ili manja od 50 kvadrata, ne bi li referent u ZK odjelu nadležnog općinskog suda prenesao nekretninu na novog vlasnika na temelju ugovora o kupoprodaji, a bez energetskog certifikata?
Za posjedovanje ili neposjedovanje energetskog certifikata odgovoran je isključivo vlasnik nekretnine.
I na kraju imate li poruku za naše čitatelje?
Energetsko certificiranje zgrada i energetske preglede zgrada i ostalih građevina koje troše energiju ne treba shvatiti kao još jednu zakonsku obvezu i dodatne troškove, već kao priliku za stručnu analizu i ustanovljavanje potencijala energetske učinkovitosti u našim zgradama, te pokretanje konkretnih projekata energetske obnove zgrada koji u pravilu rezultiraju višestrukom koristi za vlasnika odnosno korisnika zgrade. Koji je energetski razred nekretnina koju kupujete izuzetno je važna informacija kupcu, jer će o tome ovisiti njegovi budući životni troškovi.
Također, enegretski certifikat utjecat će dugoročno i na cijene nekretnina, jer će bolje rangiranim nekretninama cijena porasti, a energetski lošima pasti. Dugoročno, to će potaknuti ulaganja u energetske obnove zgrada.
Goran Korać
IZVOR:PROMOGRADNJA B2B časopis

Pretraži

Back to Top