Etažiranje – potreba, obveza i prednost

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Etažiranje – potreba, obveza i prednost 18

Zašto je potrebno etažirati građevine?


Građevine u kojima je više suvlasnika potrebno je etažirati iz niza razloga:
– da bi se dobio pojedinačni dokaz vlasništva za svaki posebni dio
– zbog mogućnosti upisa hipoteke na pojedine posebne dijelove
– zbog prodaje nekretnina
– zbog provedbe diobe nasljedstva nakon ostavinskih rasprava
Izvadak iz zemljišnih knjiga je najvažniji pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine.Upis vlasništva u zemljišnu knjigu je zakonska obveza svakog suvlasnika.
Koji su osnovni koraci etažiranja?
1. pribavljanje dokumentacije: kopija katastarskog plana, posjedovni list, izvadak iz zemljišne knjige, građevinska dozvola (s projektom temeljem kojeg je izdana) ili potvrda o vremenu gradnje
2. izrada elaborata (projekta) odnosno plana etažiranja – arhitekt ili sudski vještak izraditi će arhitektonski snimak građevine, definirati i označiti posebne dijelove u dogovoru sa svim suvlasnicima te izračunati udjele u vlasništvu (ovdje je naglasak na suglasnosti svih suvlasnika sa elaboratom)
3. predaja elaborata u nadležni područni ured odnosno tijelo za izdavanje dozvola
4. nakon pregleda elaborata i uvida na terenu nadležni ured izdaje Potvrdu o posebnim cjelinama
5. suvlasnici kod odvjetnika potpisuju tzv. međuvlasnički ugovor odnosno ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice, koji odvjetnik sastavlja na temelju činjenica iz Elaborata o etažiranju
6. predaja kompletne dokumentacije u gruntovnicu:
a. Potvrde o posebnim cjelinama
b. Ovjerenog Elaborat etažiranja
c. Ugovora suvlasnika
Mogu li se etažirati nelegalne građevine?
Ne. Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07) jasno je definirao da se etažirati mogu samo legalno sagrađene građevine. Za razliku od ranije, kad se elaborat pregledavao samo u smislu provjere posebnih dijelova zgrade (odgovarajući ulaz sa zajedničkih dijelova, samostalno funkcioniranje odnosno uvjet da je to samostalna uporabna cjelina), sada referent koji izdaje potvrdu o posebnim cjelinama izlazi na teren, pregledava usklađenost izgrađenog i prikazanog u elaboratu, ali i u dokumentaciji za dozvolu (osim u slučaju građevina izgrađenih prije 15.02.1968. čija se legalnost dokazuje potvrdom Područnog ureda za katastar).
Novi zakon definirao je i upis građevine u katastarski operat, a zatim i u zemljišne knjige, samo ako je izdana uporabna dozvola ili rješenje o uporabi.
Možemo li dati kratak zaključak o tome tko treba etažirati svoje građevine?
Sve građevine u kojima ima više suvlasnika potrebno je etažirati.
Jasna je namjera zakonodavca da se uvede red u području gradnje i nekretnina.
Postupak etažiranja često ukaže i na druge neriješene probleme (kao što je npr. legalnost glavne ili pomoćnih građevina na čestici, pitanja vlasništva i korištenja pojedinih prostora i sl.).
Zato ga je još važnije započeti i u konačnici provesti upisom nekretnine u zemljišne knjige.
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
Projektni biro 2A d.o.o.,Karlovac, Domobranska 6
tel/fax: 047 612 949
e-mail: [email protected]
www.2-a.hr

Pretraži

Back to Top