Holcim Agrocal u Reti

Vrt Komentari isključeni za Holcim Agrocal u Reti 32

Kako povećati prinose u svakodnevnoj poljoprivrednoj proizvodnji? Jedan od mogućih odgovora svakako je da je potrebno naći optimalno rješenje za neutralizaciju kiselih tala i težiti stvaranju uravnotežene i kvalitetne strukture tla. Holcim Agrocal® idealan je proizvod za neutralizaciju kiselih tala, ekološki je prihvatljiv za konvencionalnu i organsku poljoprivredu.


Sve veći problem današnje poljoprivredne proizvodnje i dobivanja zadovoljavajućih prinosa postaje zakiseljenost tala i iznošenje makro i mikro hranjiva prinosima. Sva tla koja imaju pH ispod 5,5 smatraju se kiselima. Jedan od veoma velikih problema intenzivne poljoprivrede jest gaženje (zbijanje) tala, manjak humusa u tlu i slaba opskrbljenost hranjivima biljci.
Uzroci kiselosti mogu biti različite prirode, ali kao glavnima se navode:
– uporaba visokih količina dušika (N) u gnojivima
– korištenje sredstava za zaštitu bilja koja sadrže sumpor (npr. fungicidi)
– iznošenje kalcija (Ca) i magnezija (Mg) prinosom.
Uslijed lošijeg korištenja hranjiva i gnojiva iz tla, kvarenja strukture tla i slabijem razvoju organizama u kiselom mediju dolazi do smanjenja naših prinosa, loše iskoristivosti samih inputa proizvodnje, pa u konačnici i samog profita. Da bismo reagirali na vrijeme i spriječili daljnje zakiseljavanje tla i zadržali prinose na odgovarajućoj razini, potrebno je poznavati postojeće stanje tla. Svakako prije kretanja u poljoprivrednu proizvodnju, a pogotovo one većih razmjera potrebno je provesti analizu tla. Analiza tla nam daje informacije o sadržaju dušika, fosfora i kalija u tlu, sadržaju humusa, određuje pH tla, te nam daje detaljan uvid u trenutno stanje našeg tla i preporuku za gnojidbu.
Korekcija pH tla je neophodna mjera za poboljšanje plodnosti tla i glavne prednosti provođenja su:
– porast prinosa i do 100%
– učinak traje 5 – 10 godina
– povećava se iskorištenje gnojiva i kvaliteta krme u ishrani.
Kao optimalno vrijeme provođenja kalcizacije uzima se razdoblje poslije žetve strnih žitarica prije obrade tla i vrijeme jesenske obrade tla, prije faze mirovanja tla. Pri tome je važno voditi računa o što boljoj izmiješanosti materijala s određenim slojem tla, kako bi djelovanje materijala bilo što efikasnije na biljne usjeve. Holcim Agrocal® nudi široku paletu proizvoda za kalcizaciju. Tu važno mjesto zauzima Holcim Agrocal® (Ca+Mg) prah, koji je odličan za primjenu kod jednogodišnjih povrtnih i voćnih kultura, za plastenički uzgoj i uzgoj ratarskih kultura.
Zašto je Holcim Agrocal® najbolji izbor?
Svjedočanstva naših dosadašnjih kupaca i potrošača potvrdila su da uz primjenu Holcim Agrocala® ostvaruju veće prinose i kvalitetnije usjeve. Na svojim nasadima lavande, ratarskih kultura i voćnih nasada rezultati nakon primjene Agrocala su čak i do 50% viši.
Savjeti za primjenu: Mihaela Vrbetić dipl.ing.agr. Savjetnica za primjenu, Telefon: 01 65 91 131, fax 01 65 91 110, Gsm: 099 75 64 448
Prodajno mjesto: RETA,Zagrebačka 37, Karlovac, Tel: 047/ 638 220

Pretraži

Back to Top