IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA – Obavijest proizvođačima jabuka

Hobby Komentari isključeni za IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA – Obavijest proizvođačima jabuka 14

U suradnji sa savjetodavnom službom HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE, PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, donosimo vam preporuke za zaštitu bilja – obavijest je objavljena 03.05.2012.


Tijekom jučerašnjeg dana su na području Trnova, Donje Brusovače i Ogulina zabilježene infekcije uzročnikom krastavosti ili fuzikladija jabuke. Na području Vivodine, Vrhovca i Gornje Trebinje nisu zabilježene infekcije.
U područjima gdje je ostvarena infekcija provesti zaštitu protiv fuzikladija i pepelnice jabuke primjenom jednog od pripravaka sa kurativnim djelovanjem na fuzikladij: Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor. Sistemičnim pripravcima dodati jedan od kontaknih pripravaka na osnovi kaptana, ditianona, mankozeba i sl.
U područjima gdje nije bilo infekcije protiv pepelnice i fuzikladija savjetujemo primjenu jednog od strobilurinskih pripravaka (Stroby 50 WG, Zato 50 WG ili Tercel) ili primjenu jednog od kontaknih pripravaka uz dodatak sumpornog pripravka protiv pepelnice.
Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!
U nasadima jabuke u proteklih tjedan dana bilježimo intenzivan let minera kružnih mina i početak izlaska gusjenica iz odloženih jaja te pojavu sitnih mina. Let minera i dalje je intenzivan. Prije nekoliko dana započeo je i let leptira jabučnog savijača.
U voćnjacima koji su prošle godine bili napadnuti minerom kružnih mina ili se pregledom ustanovi kritičan napad (20-30 jaja ili mina/100 listova) može se primijeniti insekticid iz skupine neonikotinoida koji su djelotvorni na ličinke u minama do 3 mm npr. Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP i sl (dozvoljeni u integriranoj proizvodnji). Insekticidi iz skupine neonikotinoida djelotvorni su i na lisne uši.
Ili u voćnjacima gdje je miner pretežno u stadiju jaja primijeniti jedan od pripravaka iz skupine regularora razvoja kukaca npr. Runner 240 EC, Nomolt (dozvoljeni u integriranoj proizvodnji), Rimon 10 EC i sl. Ovi pripravci nisu otrovni za odrasle pčele, ali mogu štetiti leglu ako su uneseni u košnicu.
Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!
Tretiranje provesti uvečer. Prethodno odstraniti cvatući podrast!
Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača!
Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja..

*Izvor informacija:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Haulikova 14, 47000 Karlovac
tel: 047/600-731
Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: [email protected]

Pretraži

Back to Top