IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA – Obavijest proizvođačima krumpira

Hobby Komentari isključeni za IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA – Obavijest proizvođačima krumpira 11

U suradnji sa savjetodavnom službom HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE, PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, donosimo vam preporuke za zaštitu bilja – obavijest je objavljena 09.05.2012.


U usjevu krumpira kad dosegne visinu 10 do15 centimetara,a ovisno o sastavu korovne flore izabrati jedan od navedenih herbicida.
Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju: Fusilade forte ili Formula (fluazifop-p –butil); Leopard 5 EC, Taris EC, Gepard 050 EC, Rango (R-kizalofop-etil); Focus ultra (cikloksidim); Select (koristiti uz dodatak Bijelog ulja 0,5-2 l/ha) , Select super (kletodim) ; Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG (rimsulfuron). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor, Tor, Dancor, Joker…) i bentazona. Ne koristiti u ranim sortama krumpira.
Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nagrtanja krumpira mogu se upotrijebiti herbicidi na osnovi bentazona: Basagran 600, Sax 600 SL, Bazano SL, Bentagran 600, Basagran 480. Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka.
Herbicide primjeniti prema preporuci proizvođača.
Voditi evidenciju na evidencijskom listu o upotrebi herbicida.

*Izvor informacija:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA
PODRUČNI ODJEL KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ISPOSTAVA OGULIN
BERNARDINA FRANKOPANA 13
TEL: 525-343; MOB: 091/ 4882-759
dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna. [email protected]

Pretraži

Back to Top