IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA – Obavijest voćarima

Hobby Komentari isključeni za IZVJEŠĆE PROGNOZNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA – Obavijest voćarima 14

U suradnji sa savjetodavnom službom HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE, PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, donosimo vam preporuke za zaštitu bilja – obavijest je objavljena 08.05.2012.


U posljednja dva dana zabilježeno je 30-55 mm kiše te su na svim lokalitetima zabilježene jake infekcije uzročnikom fuzikladija ili krastavosti jabuke. Primijenjena kontaktna sredstva u tretmanu prije kiše su isprana.
Savjetujemo provesti kurativnu zaštitu nasada jabuke jednim od sistemičnih fungicida: Baycor WP, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor i sl.. Sistemičnim pripravcima dodati jedan od kontaknih pripravaka na osnovi aktivne tvari koja je do sada najmanje puta korištena: metiram, propineb, ditianon, mankozeb, kaptan i sl.
Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati! Kritičan ulov leptira jabučnog savijača bilježimo od 29. travnja. Protiv jabučnog savijača može se primijeniti jedan od inhibitora razvoja insekata npr. Match 50 EC, Mimic, Runner 240 EC, Nomolt SC, Insegar 25 WP, Rimon 10 EC i sl.
Ovi pripravci nisu otrovni za odrasle pčele, ali mogu štetiti leglu ako su uneseni u košnicu. Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!
Tretiranje provesti uvečer. Prethodno odstraniti cvatući podrast. Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja insekticida i fungicida!
Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja
*Izvor informacija:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Haulikova 14, 47000 Karlovac
tel: 047/600-731
Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: [email protected]

Pretraži

Back to Top