Kada vam treba arhitekt?

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Kada vam treba arhitekt? 10

Sa samom željom za gradnju javlja se potreba savjetovanja sa stručnom osobom. U ovom moru zakonske regulative vezane za gradnju, arhitekti su sigurno prisiljeni najdublje je poznavati i znaju uputiti investitora na potrebne korake.


Koja je uloga arhitekta u procesu građenja?

Prije samog projektiranja treba provjeriti niz uvjeta koji određuju da li je gradnja na nekoj lokaciji moguća te kakva ona može biti. Takva provjera uključuje poznavanje odredbi prostornih planova te svih zakona, pravilnika i tehničkih propisa za određeni tip građevine (stambena, poslovna, industrijska, sportsko-rekreacijska, vjerska…), od onih općih do vrlo specifičnih…

Na samom početku arhitekt će vas uputiti koje su predradnje potrebne za izradu projekta, od pribavljanja dokumentacije: kopije katastarskog plana, posjedovnog lista, izvatka iz zemljišne knjige, preko izrade geodetske podloge, kod složenijih projekata izrade potrebnih studija, pa sve do dobivanja nekih prethodnih ili posebnih uvjeta, suglasnosti…
Objasnit će vam koja dozvola vam je potrebna (rješenje o uvjetima gradnje, lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta…) i koja dokumentacija se za nju mora izraditi.

Vaš arhitekt kod izgradnje zgrada glavni je projektant – voditelj tima projektanata, koji osim ispunjenja vaših zahtjeva, davanja ideja, osmišljavanja prostora svih vrsta i namjena, ujedno objedinjava sve projekte i brine o njihovoj usklađenosti.

Nerijetko će vam prvi razgovori s arhitektom otvoriti oči u smislu složenosti ili jednostavnosti željenog zahvata i financijskih okvira koji vas čekaju (troškova projektne dokumentacije, pristojbi, komunalnog i vodnog doprinosa, te približnih troškova gradnje).

Smatrate li je važnijom kod “malih” ili “velikih” investicija?

Ne postoji razlika. Odgovornost je uvijek prisutna. Svakom investitoru njegov je projekt najvažniji. Potrebno je uvijek pronaći najbolju varijantu, najbolji odnos između željenog i mogućeg, između cijene i kvalitete… Izazov je baš u svakom projektu.

A što je sa legalizacijama već izgrađenih građevina?

Tu izazov nije kreativne, stvaralačke prirode, ali je ljudski: pomoći čovjeku da riješi problem. Naravno, ako je to moguće i ako takva gradnja zadovoljava potrebne uvjete. I to može pružiti zadovoljstvo.

Završava li posao arhitekta dobivanjem potrebne dozvole?

Najčešće ne. Danas je za izvedbu većine građevina nužan izvedbeni projekt, a bez troškovnika potrebnih radova nemoguće je dobiti usporedive ponude izvoditelja radova…

Osim toga većina investitora angažirati će arhitekta i za provedbu stručnog ili najmanje projektantskog nadzora nad gradnjom. Nerijetko će naručiti i projekt unutarnjeg uređenja ili se bar savjetovati pri odabiru materijala i opreme, uređenju čestice…

Naš posao nije isključivo vezan za dozvole. Postoje zahvati za koje dozvola nije potrebna, ali uloga arhitekta može biti velika. Sve više ljudi angažira arhitekte za uređenje stanova, što je prije desetak godina bilo rijetkost. I to ne samo za veće stanove, niti samo imućniji ljudi – kod malih stanova promišljeni razmještaj ili neka originalna ideja imaju još veći značaj.

Nije li cijela procedura dobivanja dozvola preduga i prekomplicirana?

Ponekad je, zbog niza razloga. Ali alternative nema. Bespravna gradnja nosi sa sobom prevelik rizik (spomenimo samo osnovni: hoće li se to ikada moći legalizirati) i financijske sankcije (kazneni komunalni doprinos, kaznenu pristojbu kod izdavanja dozvola), tako da danas svjesno ući u to područje nije uputno. A uz primjenu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ili npr. Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, većina zahvata u prostoru zahtijeva samo jednu dozvolu od nadležnih tijela – jedan važan korak, koji kod planiranja gradnje ne smijete preskočiti.
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
Projektni biro 2A d.o.o., Karlovac, Domobranska 6
T/F: 047 612 949, E: [email protected], W: www.2-a.hr

Pretraži

Back to Top