Kada vam treba geodeta?

Gradnja Komentari isključeni za Kada vam treba geodeta? 20

Geosfera d.o.o. je tvrtka za geodetske djelatnosti i usluge koja djeluje na području Karlovačke županije.


Želite li izgraditi ili nadograditi stambeni ili poslovni objekt?
Pronašli ste teren pogodan za gradnju i ne znate kako dalje, vi trebate geodetu (mjernika). Mi ćemo Vam objasniti, a na Vaš zahtjev i obaviti potrebnu geodetsku izmjeru i izraditi Posebnu geodetsku podlogu na kojoj projektant-arhitekt projektira objekat Vaših želja i snova. Ukoliko Vam za gradnju treba samo dio parcele, izvršit ćemo parcelaciju zemljišta, izraditi parcelacijski elaborat i pomoći vam prilikom uknjižbe kroz katastar i zemljišne knjige.

Ishodili ste potrebne dozvole, projektnu dokumentaciju i želite započeti gradnju. Vi trebate posjetiti geodetski ured. Iskolčenje objekta prije gradnje zakonska je obaveza investitora. Mi ćemo Vam brzo, točno i kvalitetno izvršiti iskolčenje i o tome izraditi elaborat iskolčenja.

Izgradili ste kuću, poslovnu ili gospodarsku zgradu, ponovno trebate geodetu (mjernika). Vlasnik zemljišta dužan je svaku promjenu nastalu na zemljištu prijaviti radi upisa u katastarski operat i zemljišne knjige, a što vrijedi također za ranije izgrađene objekte.

Vlasnik ste stambenog ili poslovnog objekta za koji nije ishođena građevinska dokumentacija ili koji nije izgrađen u potpunosti u skladu s postojećom građevinskom dozvolom? Dođite u Geosferu jer je početni korak kod legalizacije objekata izvršiti geodetski snimak izvedenog stanja.

Vlasnik ste poljoprivrednog zemljišta. Provjerili ste vlasništvo u zemljišnim knjigama i utvrdili da imate nekoliko suvlasnika. Vi trebate geodetu (mjernika). Mi ćemo izvršiti geodetsko snimanje poljoprivrednog zemljišta, izraditi geodetski elaborat diobe i pomoći Vam pri razvrgnuću suvlasničke zajednice.

Sigurni ste da je Vaša parcela omeđena propisanim međnim oznakama, a ne možete ih pronaći. Međne oznake na vašoj parceli su uništene, a vi biste željeli postaviti ogradu. Međni kamen izvađen je i niste sigurni gdje ga treba ukopati. Nemojte međno kamenje postavljati sami, moglo bi biti problema. Kontaktirajte nas. Mi ćemo za Vas rekonstruirati međe i međne oznake vratiti na pravo mjesto.

Ako se bavite izvođenjem odnosno postavljanjem komunalnih instalacija, svakako kontaktirajte geodetski ured. Obavljamo snimanje svih komunalnih instalacija, nadzemnih i podzemnih, pri otvorenom ili zatvorenom rovu. Snimljene podatke obradit ćemo i izraditi geodetski elaborat za evidenciju podataka u katastru instalacija.

Za ova i mnoga druga pitanja kontaktirajte Geosferu.

Geosfera d.o.o. je tvrtka za geodetske djelatnosti i usluge koja djeluje na području Karlovačke županije. Tvrtka je osnovana 2004. godine i posjeduje potrebna ovlaštenja, licence i članstva Državne geodetske uprave, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te je ovlaštena za obavljanje širokog spektra geodetskih radova.

Surađujemo s stručnim odjelima lokalnih vlasti, širokim spektrom poslovnih subjekata od malih tvrtki do javnih ustanova i naravno s velikim brojem fizičkih osoba kojima pomažemo pri gospodarenju nekretninama koje punu vrijednost imaju tek uvedene, upisane, podijeljene, označene odnosno sređene kako u zemljišnoj knjizi i katastru tako i na terenu.

Osim ciljanih projekata, sudjelovali smo u postupcima izrade prostornih planova različitih provedbenih nivoa, izmjerili smo i parcelirali poslovne zone (Logorište, Ozalj-Trg, Donje i Gornje Mrzlo Polje…) te izradili podloge za projektiranje mnogih infrastrukturnih objekata (ceste, vodotoci, komunalni vodovi).

U obavljanju geodetskih radova raspolažemo potrebnim instrumentarijem i opremom. Koristimo napredne metode satelitske geodezije u projektima pozicioniranja i mjerenja geodetskih mreža GPS tehnologijom za vlastite i potrebe investitora.
Više informacija:
Geosfera d.o.o., Križanićeva 8, Karlovac, Tel.: 047/642-580, Mob: 098/331-880, Fax: 047/ 642-581, www.geosfera.hr, e-mail: [email protected]

Pretraži

Back to Top