Kod kuće je najljepše – neka tako i ostane uz policu osiguranja imovine

Dom Komentari isključeni za Kod kuće je najljepše – neka tako i ostane uz policu osiguranja imovine 53

Ugovorite paket osiguranja imovine za potpunu zaštitu od brojnih rizika koji vašoj imovini svakodnevno prijete.

Jadransko osiguranje jedno je od vodećih društava na hrvatskom osigurateljnom tržištu. U ponudi društva nalazi se preko 150 vrsta osiguranja, a više od četvrt milijuna klijenata prepoznalo je Jadransko osiguranje kao društvo koje osiguranicima pruža cjelovitu, brzu i efikasnu uslugu osiguranja, počevši od osiguranja motornih vozila i imovine do osiguranja od odgovornosti.

VRSTA OSIGURANJA – OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

Pokriva sva oštećenja ili gubitak imovine – osim imovine uključene u vrste osiguranja 3., 4., 5., 6. i 7. – kao posljedice događaja: požara, eksplozije, oluje, elementarnih nepogoda osim oluje, atomske energije, pomicanja tla i ostalih dopunskih opasnosti.

Osigurani slučajevi prema uzroku mogu biti – OSNOVNI rizici pojedinačno:

 • požar
 • eksplozija (i implozija)
 • oluja
 • elementarne nepogode (osim oluje)
 • udar munje
 • tuča (grad)
 • poplava
 • pomicanje tla.

Ako se posebno ugovori u polici i obračuna dodatna premija osiguravajuće pokriće proširuje se na jedan ili više DOPUNSKIH rizika, već prema tome kako se ugovori:

 • izljev vode i drugih tekućina
 • potres
 • snježna ili ledena masa i mraz
 • pad ili udar letjelica ili stvari iz nje
 • istjecanje tekućina (lekažu)
 • javna priredba i javni ulični prosvjed
 • samozapaljenje zaliha
 • štrajk ili isključenje s rada (lockout).

VRSTA OSIGURANJA – OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

Ostala osiguranja imovine pokrivaju sva oštećenja ili gubitaka imovine – osim imovine iz vrste osiguranja 3., 4., 5., 6. i 7. – koja mogu nastati kao posljedica sljedećih događaja (osim onih iz vrste osiguranja ⑧):

 • provalna krađa i razbojništvo
 • lom staklenih, keramičkih, kamenih površina i reklama
 • građevno i/ili montažno osiguranje
 • lom postrojenja, opreme, strojeva i aparata u njihovom pogonu.

KOJA VRSTA IMOVINE MOŽE BITI PREDMET OSIGURANJA?:

GRAĐEVINA (nepokretne stvari) građenjem nastao i s tlom trajno povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda s ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem – se osigurava kao ZGRADA ili kao OSTALE GRAĐEVINE.

 • ZGRADA (stambena/nestambena) – je stalna zatvorena i/ili natkrivena građevina (ili njezin dio, na primjer, stan kao etažno vlasništvo) namijenjena stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd., s OPREMOM (a to su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina).
 • OSTALE GRAĐEVINE su sve građevine koje nisu zgrade, na primjer:
  • prometna infrastruktura (na primjer, ceste, pločnici, piste u zračnim lukama, željezničke pruge, mostovi, vijadukti, tuneli, luke, lukobrani i propusti, nasipi – obloženi ili obzidani čvrstim materijalom, brane – masivno građene i nasute zemljom s nepropusnom jezgrom i obložene čvrstim materijalom s unutarnje strane, izgrađene obale, šetališta uz obalu, sustavi odvodnjavanja i navodnjavanja)
  • cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi (na primjer, naftovodi, plinovodi, vodovodi, kanalizacijska mreža, električni i komunikacijski vodovi) te njihovi prateći objekti (transformatorske stanice i stupovi), osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća odnosno dvorišta osiguranika
  • industrijska postrojenja na otvorenom i ostale nespomenute građevine (na primjer, građevine za sport i rekreaciju na otvorenom, parkovi i vrtovi, dječja igrališta, bazeni ili otvorena kupališta i klizališta, fontane, deponiji otpada, ograde, potporni zidovi, popločena dvorišta, terase, staklenici, plastenici, žičane mreže sa stupovima u vinogradima i voćnjacima i sl.).

POKRETNINE – pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca). U polici osiguranja navode se pojedinačno ili po skupinama namjene za uporabu – kada je osiguranik fizička osoba ili prema evidenciji u poslovnim knjigama – kada je osiguranik pravna osoba ili obrtnik.

MODELI ZA UTVRĐIVANJE VISINE VRIJEDNOSTI OSIGURANE STVARI:

 • Osiguranje na osnovi stvarne vrijednosti
 • Osiguranje na osnovi nove vrijednosti
 • Osiguranje na osnovi sporazuma (ugovorena vrijednost).

Jadransko osiguranje d.d.

 BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

Zastupstvo Karlovac
Adresa:Prilaz Većeslava Holjevca 2A – 47 000 KARLOVAC
Tel: 047 492 502
Fax: 047 492 509

Radno vrijeme:
Pon – Pet  08:00 – 19:00
Sub  08:00 – 12:00

www.jadransko.hr

Pretraži

Back to Top