Krovovi i krovni pokrovi

Gradnja Komentari isključeni za Krovovi i krovni pokrovi 41

Krov nad glavom, najvažnija stvar na svijetu. U prenesenom smislu krov znači sigurnost, toplinu, dom.

Nebrojene su kombinacije za izradu krova, jednako tako mnogo je i krovnih pokrova. Klasičan krov može imati samo jedno strehu, ili dvije pa i više njih. Može biti složen i raščlanjen ovisno o tlocrtu građevine, šatorasti, križni, s tornjem i kupolom. Ako pod krovom živimo zvati ćemo ga mansardnim, a možemo ga učiniti i ravnim, pa čak i zelenim.
Od čega se sastoji krov
Osnovni dijelovi krova su krovište tj. njegova nosiva konstrukcija najčešće izvedena u drvetu, dašćana oplata s hidroizolacijom te podkonstrukcija koja se nalazi neposredno ispod pokrova. Pokrov može biti različit, najčešće je to klasičan crijep, ponekad šindra, limeni ili betonski pokrov, čak i staklo.
Crijep je tradicionalno najčešći pokrov, ekološki prihvatljiv proizvodi su od gline. Različitih oblika biber, utoreni, kanalica itd. veoma omiljen u našim krajevima s velikom tradicijom. Uglavnom zagasito crvene boje crijep možemo naručiti i u boji. Ovisno o podneblju na kontinentu uobičajeno se postavlja biber crijep ili utoreni, na mediteranu kupa kanalica kao dio povijesne i graditeljske baštine.
Šindra je pokrov koji je tradicionalan u krajevima bogatim šumama i drvetom, može biti organska i šindra od staklenih vlakana. Nekada je bila izrađivana od prirodnih drvenih dašćica, danas su to vlakna s vatrootpornim te hidro i termoizolacijskim premazima. Jednostavna za polaganje, posebice ako je krovište razvedeno i različitih nagiba može se dobiti u raznim bojama, ali i različite kvalitete.
Limeni pokrov praktičan je iz više razloga. Koristi se u svim krajevima svijeta posebice u onim koji obiluju dugim i snijegom bogatim zimama. Naime, limeni je pokrov lagan i pogodan za krovišta većih nagiba te dobro riješenje i u krajevima gdje vjetar predstavlja uobičajenu pojavu. Limeni se krov može izvesti s ispunom, podstavom, može biti u obliku tradicionalnog crijepa ili u obliku ploča u raznim bojama.
Betonski ravan krov sa svim svojim slojevima također se često izvodi mahom na modernijim građevinama, a često i sa zelenim dodatkom. Na takvom je ravnom krovu moguće urediti vrt, ali i parkiralište, bazen, heliodrom ili pak spotrtski teren, ovisno o namjeni građevine i željama vlasnika.
Jedna od najvažnijih tema, kada su krovišta u pitanju, jest ventilacija krova, posebice kada se radi o stambenom krovištu. Obitelj koja stanuje pod krovom stvara vlagu uslijed kupanja, kuhanja, pranja, sušenja itd. i ta vlaga nastoji kroz krov izaći prema van. Također to se događa i uslijed temperaturnih razlika (unutarnji – vanjski prostor). Stoga je važno da krovište bude ventilirano i da se omogući strujanje zraka u sloju između crijepa i krovne konstrukcije. Na krovištu uz konstrukciju i pokrov važni dijelovi jesu i sustav odvodnje oborinskih voda (limarija), zatim snjegobrani, dimnjaci, odzračne cijevi kao i gromobranska instalacija.
Izvor:www.promogradnja.hr

Pretraži

Back to Top