Kuće od balirane slame

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Kuće od balirane slame 18

Mogućnosti gradnje sa slamom gotovo su neograničene. Takva građevina ima do tri puta efikasniji koeficijent toplinske provodljivosti od konvencionalnih materijala a razina buke je minimalna.


Zid od balirane slame moguće je koristiti kao nosivi element, gdje se konstrukcija krovišta sidri direktno na zidove no češće se slama koristi kao ispuna drvenim strukturnim elementima.
Više informacija na našem portalu za gradnju i opremanje: www.promogradnja.hr

Pretraži

Back to Top