Nove VIKING kopačice!

Vrt Komentari isključeni za Nove VIKING kopačice! 25

Nova linija kopačica nastavlja tradiciju konstruiranja robusnih i moćnih strojeva, tradiciju od koje u firmi VIKING ne odustaju. One kombiniraju jednostavno i ugodno korištenje s učinkovitošću i visokom kvalitetom ugrađenih komponenti.


Nove VIKING kopačice među svojim tehničkim karakteristikama nude i podatak koji će možda pomoći u razbijanju mita o snazi motora na strojevima ove namjene. Naime, umjesto da se navodi deklarirana apsolutna snaga pogonskih uređaja na ovim kopačicama, prikazana je snaga uređaja pri radnom broju okretaja. To je onaj broj okretaja koji je iz sigurnosnih razloga proizvođaču dozvoljeno da učini dostupnim za korisnika pri radu, dakle, realna snaga stroja.

Karakteristike novih kopačica:

HB 445

Motor: B&S Classic
Zapremnina (cm3): 148
Radna širina (cm): 30
Nazivna snaga kod nazivnog
broja okretaja (kW – okr/min): 1,9 – 3200
Radni br. okretaja kopačica kod ispitnog br. okr (3200 r/min): 128
Razina zv. tlaka/snage (dB/min): 79,0 / 93,0
Vibracije (m/s2): 5,5
Težina(kg): 40

HB 445 R

Motor: B&S Classic
Zapremnina (cm3): 148
Radna širina (cm): 30
Nazivna snaga kod nazivnog
broja okretaja (kW – okr/min): 1,9 – 3200
Radni br. okretaja kopačica kod ispitnog br. okr (3200 r/min): 128
Razina zv. tlaka/snage (dB/min): 79,0 / 93,0
Vibracije (m/s2): 5,5
Težina(kg): 41

HB 585

Motor: Kohler XT-6
Zapremnina (cm3): 149
Radna širina (cm): 32
Nazivna snaga kod nazivnog
broja okretaja (kW – okr/min): 1,9 – 3200
Radni br. okretaja kopačica kod ispitnog br. okr (3200 r/min): 120
Razina zv. tlaka/snage (dB/min): 779,0 / 93,0
Vibracije (m/s2): 4,4
Težina(kg): 49
Više informacija: Colibri, Jamadolska 2b, Karlovac, Tel:047 600 550, Fax: 047 600 551

Pretraži

Back to Top