Osiguranje u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu!

Dom Komentari isključeni za Osiguranje u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu! 21

Donosimo vam intervju s direktorom Spin consultinga, gospodinom Hrvojem Pavlačićem. Hrvoje Pavlačić se već 16 godina bavi osiguranjem i ugovorio je više od 5000 osiguranja života.


Osiguranje je specifičan proizvod koji iziskuje neposredan kontakt s potencijalnim korisnicima i uspostavljanje povjerenja prema proizvodu i tvrtki koja ga nudi, i zato će zastupnik osiguranja još dugo ostati udarna snaga prodaje u osiguranju.

PI: Koliko ste dugo u osiguranju i kako ste se odlučili za to zanimanje?

HP: Počeci mog puta u svijet osiguranja su krenuli na način da je meni osobno ponuđeno osiguranje u nekoliko navrata. Zanimljivo je da sam odbijao osiguranja sve dok nisam teško ozlijedio nogu i u tom trenutku sreo kolegu koji se bavi osiguranjem i koji mi je uspio prezentirati osiguranje na jedan puno sadržajniji način. Tada sam shvatio da bi bilo puno bolje da nisam odbijao osiguranja. Nakon što sam se osigurao, otišao sam na prvi seminar o osiguranju gdje sam puno kvalitetnije sagledao svrhu osiguranja i odlučio to prezentirati drugima. Od 1994. do 2002. godine intenzivnije sam se bavio ugovaranjem osiguranja života dok posljednjih godina obuhvaćam sva osiguranja.

PI: Koja je uloga zastupnika osiguranja?
HP: U pravilu profesionalni zastupnik u osiguranju uvijek će uštediti vrijeme i novac svakom osiguraniku bilo građaninu ili tvrtki kod ugovaranja bilo koje vrste osiguranja.
Važno je napomenuti da usluga nije na trošku osiguranika odnosno zakonski zastupnik u osiguranju svoju uslugu potražuje isključivo od osiguravajućeg društva prema ugovorenom poslovnom ugovoru. Naknada zastupnika u osiguranju unaprijed je sadržana u strukturi premije osiguranja koje osiguranik plaća koristio li on usluge zastupnika ili se obratio direktno u osiguravajuće društvo.
Osiguranik kod ugovaranja osiguranja može imati višestruku korist ukoliko svoje potrebe za osiguranjem povjeri profesionalnom zastupniku.

PI: Koje su vaše prednosti?
HP: Najvažnija prednost koju možemo istaknuti je iskustvo, možemo pomoći osiguraniku da razumije što i kako osigurati kako bi izbjegao najveću grešku koju radi većina osiguranika u RH. Iz nepoznavanja uvjeta o osiguranju većina osiguranika osigurava ono što nije potrebno, odnosno nisu upoznati što im polica osiguranja pokriva i koja prava imaju po ugovorenoj polici osiguranja.
Drugi dio prednosti je poznavanje programa 10-tak osiguravajućih društava u RH. Imamo ugovorenih više od 5000 osiguranja života kod različitih osiguravajućih društava i trenutno rješavamo potrebe osiguranja za više stotina osiguranika od čega se više od polovice odnosi na pravne osobe različitih djelatnosti. Kontinuirano educiranje od 2004.godine u području osiguranja omogućuje nam kvalitetno poznavanje materije osiguranja svih vrsta kod više društava za osiguranje.

PI: Što prosječnom čovjeku znači osiguranje? Prema iskustvu s terena koji segmenti osiguranja imaju najbolju prođu na tržištu u ovom trenutku?
HP:
Za većinu ljudi je osiguranje života već u drugom planu, odnosno ugovaraju samo osnovno osiguranje vozila kako je ono zakonski obvezno. Međutim, postoji određeni postotak građana koji uz to što osiguravaju svojeg limenog ljubimca svake godine imaju i osiguranje života ili osiguranje stana ili dodatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili ugovaraju sva navedena osiguranja. U svakom slučaju možemo reći da raste svijest o potrebi osiguranja.

Prvenstveno raste svijest o potrebi za osiguranjem života s dodatnim osiguranjem od nesretnog slučaja, zatim za osiguranjem stana ili kuće i dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem.

U prvom planu ističem osiguranje života iz razloga što predstavlja oblik štednje i stvaranje kapitala s nekom svrhom. Što može biti kapital za mirovinu, kapital za školovanje djeteta, ispunjenje neke želje…, a istovremeno pruža financijsku zaštitu u slučaju da se dogodi neka vrsta tragedije neočekivano i iznenadno, koja narušava financijsku sigurnost obitelji ili pojedinca. Pod tim se podrazumijeva nesretni slučaj koji ostavlja trajne posljedice ili nastup neke teške bolesti koja dovodi do troškova s jedne strane, dok sa druge strane smanjuje mogućnost zarade i stvaranje prihoda.

U slučaju izvanrednih troškova liječenja zbog nastupa neke bolesti ili nesretnog slučaja tijekom perioda trajanja osiguranja, osiguranje života predstavlja jedan način samopoštovanja prema sebi samom i svojim bližnjima. U slučaju smrtnog događaja osiguranika slijedi isplata ugovorenog financijskog iznosa odabranom nasljedniku sa željenom svrhom osiguranika.

Spomenuli smo zatim osiguranje kuće ili stana iz razloga što danas nije jednostavno doći do kuće ili stana, posebno mladim ljudima. U posljednje vrijeme sve više smo izloženi raznim događajima na koje ne možemo utjecati, a u jednom trenu mogu nam oduzeti i uništiti ljepotu našeg doma i tu stvarno vidimo svrhu osiguranja.
Osiguranje stana ili kuće prosječne građevinske vrijednosti cca 50 000 eura za slučaj požara i elementarnih nepogoda kao što su tuča, oluja, udar groma te za slučaj izljeva vode iz cijevi kreće se cca 180 kn godišnje premije. Po želji osiguranika može se dodatno ugovoriti osiguranje kućanstva odnosno svih pokretnina u stanu ili kući za slučaj provale, krađe, razbojstva, požara, loma stakla, izljeva vode, privatne odgovornosti i drugo. Privatna odgovornost pokriva štete prema trećim osobama, odnosno štete na imovini trećih osoba počinjene od strane članova kućanstva u svakodnevnom privatnom životu. Tu možemo istaknuti slučajeve kao što su kada slučajno oštetimo stvari u nekoj trgovini prilikom kupnje, oštetimo stvari u nečijem stanu, vozeći se biciklom oštetimo nečiji auto i slično.

Osiguranje kućanstva odnosno pokretnina prosječne sadašnje vrijednosti 100 000 kuna iznosi cca. 170 kuna godišnje premije.
Kad govorimo o potrebi osiguranja kuće ili stana iz svojeg iskustva možemo reći, a vjerujem i iz iskustva određenih građana bolje je plaćati premiju 20 i više godina i nikad ne potraživati naplatu štete za razliku da se nađemo u situaciji da nam je uništena imovina, a da nemamo od koga što tražiti, odnosno da se nađemo bez krova nad glavom.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje služi većini ljudi za obavljanje kvalitetnog sistematskog pregleda u kratkom vremenu i obavljanja specifičnih pregleda i pretraga bez čekanja na red. Smisao je da redovitim sistematskim pregledom ljudi vode računa o svom zdravlju na način da na vrijeme otkriju eventualne probleme i spriječe moguće posljedice. Kako se sistematski pregledi i ostale pretrage obavljaju u privatnim poliklinikama bez čekanja na red traju u prosjeku nekoliko sati i mnogi se odlučuju na ugovaranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zbog vođenja računa o svom zdravlju uz uštedu vremena, a time i novca na neki način.

PI: Koji su trendovi u svijetu na temu osiguranja i možemo li očekivati neke značajnije promjene u osiguranju ulaskom naše zemlje u EU?
HP:
U trendove osiguranja svakako možemo navesti maloprije spomenuta osiguranja života i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, zatim ugovaranje putnih osiguranja za troškove liječenja u inozemstvu kod građana dok kod tvrtki u porastu je ugovaranje osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i prema vlastitim djelatnicima.

Putno osiguranje pokriva troškove liječenja u inozemstvu, a može pokrivati i troškove gubitka prtljage i naknadu za posljedicu trajne invalidnosti. Osnovno je da se pokriju troškovi liječenja u inozemstvu zbog posljedica bolesti ili nesretnog slučaja. Za slučaj da se mora zatražiti usluga liječnika u inozemstvu koja nije nimalo jeftina, troškove usluge liječenja pokrit će polica osiguranja do ugovorenog limita.

Uloga nas zastupnika u osiguranju prije svega proizlazi iz pojašnjenja mogućnosti ugovaranja godišnjeg putnog osiguranja za cijeli svijet ili po potrebi za određeni broj dana. Zatim prijedlog visine osiguranja iznosa za troškove liječenja od kojeg se zasniva visina premije te prema potrebi tj. želji osiguranika izbor osiguravajućeg društva koje nudi optimalne uvjete.

Kad govorimo o osiguranju odgovornosti prema trećim licima i prema vlastitim djelatnicima kod poslodavca, govorimo o izbjegavanju iznenadnih i neočekivanih troškova za poslodavca koji u nekim situacijama mogu dovesti u pitanje daljnje poslovanje.

Određene djelatnosti u RH moraju imati zakonski ugovoreno osiguranje od profesionalnih djelatnosti. Uloga nas zastupnika je detaljno pojašnjenje osiguravateljnog pokrića koje proizlazi iz osiguravateljske odgovornosti prema trećim licima i vlastitim djelatnicima ovisno o djelatnosti kojom se društvo bavi. Prema djelatnosti i riziku koje ono nosi može se doći do potrebne visine osigurateljnog pokrića koja bi zaštitila poslodavca u slučaju da svojim poslovanjem ošteti imovinu trećih osoba ili naruši zdravlje trećim osobama, odnosno da dođe do stradavanja djelatnika za vrijeme radnog vremena.

Na zahtjev osiguranika možemo pripremiti ponude nekoliko osiguravajućih društava ovisno o djelatnosti tvrtke, zatim kvalitetno pojasniti ponuđene ponude osiguravateljskih društava kako bi poslodavac bio siguran da razumije osigurateljna pokrića za koje ima ugovoreno osiguranje.

PI: Poruka za kraj?
HP:
Stojimo na raspolaganju svim zainteresiranim građanima i tvrtkama svojom uslugom izbora najoptimalnijih svih vrsta osiguranja!!!
Više informacija:
SPIN consultingZASTUPANJE U OSIGURANJU
Karlovac, Grgura Ninskog 1, Tel: 047/ 600 113, Fax. 047/ 600 145
e-mail: [email protected]
Radno vrijeme poslovnice: pon.- pet. 8-16

Pretraži

Back to Top