Osiguranje života

Dom Komentari isključeni za Osiguranje života 22

Intervju s direktorom Spin consultinga, Hrvojem Pavlačićem. Hrvoje Pavlačić se već 16 godina bavi osiguranjem i ugovorio je više od 5000 osiguranja života.


PI: Kako definirati osiguranje života i zašto se osigurati?

H.P: O osiguranju života moglo bi se puno toga reći, najjednostavnije rečeno osiguranje života predstavlja program stvaranja financijske sigurnosti za sebe i svoje bližnje. Razlog sklapanja police osiguranja života dolazi iz potrebe stvaranja kapitala sa određenom svrhom. To može biti ciljano kapital za školovanje djece, kapital za povećanje primanja u mirovini, kapital za ispunjenje nekih želja kao npr. turističko putovanje. Stara poslovica kaže da je lako s novcem stvoriti novac, no bez novca je to malo teže.
Onim ljudima koji zbog svojih životnih okolnosti nisu u stanju stvoriti veći kapital, polica pruža mogućnost da postepenom štednjom, mjesečnim ili tromjesečnim odvajanjem manjeg iznosa novca kroz određeni broj godina, stvore veći kapital. Drugi razlog sklapanja osiguranja života proizlazi iz savjesnog razmišljanja s ciljem stvaranja financijske sigurnosti sebi i svojim bližnjima za slučaj nepredviđenih događaja kao što su teška bolest ili slučaj smrti.
Roditelji će najbolje osigurati svoju djecu kroz svoju policu osiguranja života. Roditelji predstavljaju “bankomat” koji donosi novce, ukoliko se tom “bankomatu” nešto dogodi kao što je teška bolest ili nažalost tragični događaj, budućnost za tu djecu i cijelu obitelj više neće biti ista. Osim što je obitelj pogođena emotivno, polica osiguranja života može ublažiti da nije pogođena i materijalno. Policom osiguranja života osiguranik će na neki način sačuvati svoj kućni budžet u slučaju nepredviđenih događaja ili teških bolesti. Polica osiguranja života predstavlja tzv. likvidni kapital koji je odmah na raspolaganju za razliku od nekretnina ili nekih drugih oblika imovine.

PI: Koje vrste osiguranja postoje?

H.P: Postoji više vrsta programa osiguranja života, najpoznatiji program je kombinirano osiguranje života koje predviđa štednu komponentu. Polica osiguranja života donosi isplatu kapitala po ugovorenom isteku osiguranja i istovremeno sadrži osigurateljnu komponentu za slučaj smrti ili teške bolesti tijekom trajanja osiguranja. Roditelji odmah po rođenju djeteta mogu ugovoriti policu osiguranja života uplaćujući svaki mjesec cca 30 eura, što će kroz 18 godina stvoriti kapital za troškove fakulteta.
Osiguravajuća komponenta pruža sigurnost roditeljima da djeca i dalje budu materijalno zbrinuta ukoliko se dogodi teška bolest ili neki drugi tragični događaj u tijeku tih 18 godina. Postoji tzv. riziko osiguranje života koje za određenu godišnju premiju koju osiguranik plaća godišnje, osigurava isplatu ugovorene osigurane svote za slučaj smrti kao nezgode ili smrti kao bolesti. Među novijim programima su tzv. fond police osiguranja života kod kojih osiguravajuće društvo putem svojih partnera određeni dio kapitala ulaže na financijsko tržište kao što su fondovi, dionice itd. Taj oblik osiguranja života usmjeren je na stvaranje kapitala te sam po sebi nosi mogućnost stvaranja većeg kapitala po isteku.

Uz osiguranje života poželjno je ugovoriti dodatno osiguranje za slučaj nesretnog slučaja, koje pruža isplatu naknade u slučaju nastanka trajne invalidnosti zbog povrede i naknadu za provedeni dan u bolnici zbog povrede. Iz osobnog iskustva i iskustva drugih ljudi mogu reći da ovo osiguranje može pokriti nastale troškove u slučaju manjih povreda koje neće ugroziti naše daljnje životne aktivnosti i mogućnosti da ostvarujemo prihod svojim radom. Spomenuo bih zadnji slučaj osiguranika u Korenici kojem je drvo u šumi ozlijedilo dio šake lijeve ruke. Po završetku liječenja utvrđeno je 18% trajne invalidnosti te kako je osiguranik osiguran na 40.000 eura osigurane svote za trajnu invalidnost, isplaćeno mu je 7.200 eura. Međutim, ono što mogu reći nažalost iz iskustva nekih ljudi da osiguranje od nezgode itekako dolazi do izražaja ukoliko se dogodi veća tragedija koja dovodi u pitanje daljnju egzistenciju.
U slučajevima kod kojih se utvrdi 100% trajne invalidnosti, osiguravajuće društvo isplaćuje naknadu u iznosu od 150% od ugovorene svote osiguranja. Spomenuo bih obitelj u kojoj je došlo do tragedije supruga koji je zbog pada doživio potres mozga i izgubio vid na oba oka. Ne postoji novac koji to može nadoknaditi, međutim toj obitelji je itekako pomogla naknada od 70.000 eura u troškovima liječenja i daljnjim planovima školovanja njihove djece od 14 i 17 godina.

PI: Što moramo znati prilikom sklapanja osiguranja?

H.P: Prilikom sklapanja osiguranja poželjno je znati koje je sve promjene moguće napraviti prilikom trajanja ugovora, kada i koliko puta. Koje posljedice za sobom povlači raniji prekid ugovora, tzv. otkup police, zatim što znači kapitalizacija ili osiguranje bez daljnjeg plaćanja premije. Kad i u kojim okolnostima osiguranik ima pravo na isplatu po policama osiguranja života, nastup teških bolesti, doživljenje, slučaj smrti. Potrebno je znati da dobit koja se pripisuje osiguraniku, a proizlazi iz poslovanja osiguravajućeg društva, nije zagarantirana ukoliko to nije posebno navedeno na polici.
Poželjno je znati da osiguravajuća društva imaju zakonski određena pravila o investiranju kapitala gdje je isključivo u prvi plan stavljena sigurnost kapitala, a u drugi plan profitabilnost. Time je postignut veliki stupanj sigurnosti kapitala u osiguravajućim društvima, što je u današnje vrijeme za svakog osiguranika od velike važnosti.

PI: Koji elementi čine kvalitetu usluge osiguranja života?

Svaka polica osiguranja života u bilo kojem osiguravajućem društvu je korisna i ima svoje kvalitete za osiguranika. Najvažnije je da osiguranik procjeni što želi i koji je razlog ugovaranja police osiguranja života. Nekome je važnije što kvalitetnije osiguravateljno pokriće u slučaju povrede, teške bolesti, dok je nekome važnije imati što veći kapital po isteku osiguranja.
Osiguranik će dobiti najvišu kvalitetu usluge ukoliko ugovaranju police osiguranja života pristupi prema svojoj potrebi i želji, kao i mogućnosti odvajanja visine premije. Na temelju tih podataka može usporediti nekoliko ponuda različitih osiguravajućih društava i donjeti svoju odluku. Svakako da prilikom odabira veliku ulogu ima razgovor sa zastupnikom/agentom u smislu pojašnjavanja svih uvjeta za osiguranje, odnosno mogućnosti.
Poželjno je da to bude zastupnik/agent kojem je to profesionalni posao, kako bi osiguranik bio siguran da će mu se moći obratiti za eventualna dodatna pojašnjenja ili zbog potrebe određenih promjena po polici osiguranja nakon 4, 5 ili više godina.
Spin Consulting stoji na raspolaganju svim osiguranicima nudeći mogućnost izbora ugovaranja najkvalitetnije i najoptimalnije police osiguranja života prema njihovim potrebama, željama i mogućnostima.

SPIN CONSULTING
Karlovac, Grgura Ninskog 1
Tel: 047/ 600 113, Fax. 047/ 600 145
e-mail: [email protected]
Radno vrijeme poslovnice: pon.- pet. 8-16

Pretraži

Back to Top