Osijek

Djeca Komentari isključeni za Osijek 1

Osječko-baranjska županija je smještena na sjevero-istoku Hrvatske i prostire se na površini od 4.155 km². Obuhvaća Baranju i sjeveroistočnu Slavoniju gdje prema popisu stanovništva iz 2001.g. živi 330.506 stanovnika u 7 gradova, 35 općina i 263 naselja.

Prirodni uvjeti u Osječko-baranjskoj županiji daju ovom području određene komparativne prednosti koje se očituju u poljodjelstvu i šumarstvu. Proizvodni kapaciteti u primarnom dijelu poljoprivrede svrstavaju Osječko-baranjsku županiju u najkvalitetniji dio hrvatske žitnice.
U prvih sedam mjeseci 2008.g. fizički obujam industrijske proizvodnje županije bio je veći za 6,5% u odnosu na isto razdoblje 2007. Pri tome su najveći porast ostvarile prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva (+28,2%), proizvodnja namještaja i ostala prerađivačka industrija (+27,9%), proizvodnja strojeva i uređaja (+21,1%). Manji porast su zabilježile i druge dvije inače značajne grane industrije u županiji: proizvodnja hrane i pića (porast za 5,8%) i proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih prizvoda (+8,5).
Dvije vrlo značajne grane industrije u županiji su zabilježile manji pad proizvodnje: proizvodnja celuloze i papira (- 1,3%) iproizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (-5,2%). Proizvodnja odjeće, dorada i dalje bilježi veći pad proizvodnje (-19,5%). Svakako treba spomenuti i porast fizičkog obumja proizvodnje djelatnosti vađenje ostalih ruda i kamena (+118%) što je rezultat ubrzanih radova na izgradnji autoceste u koridoru Vc.
Što se tiče graditeljstva na području Županije treba spomenuti porast broja poslovnih subjekata u području visokogradnje, instalaterskih i završnih radova, te općenito graditeljstva.

Osijek

Djeca Komentari isključeni za Osijek 0

Osječko-baranjska županija je smještena na sjevero-istoku Hrvatske i prostire se na površini od 4.155 km². Obuhvaća Baranju i sjeveroistočnu Slavoniju gdje prema popisu stanovništva iz 2001.g. živi 330.506 stanovnika u 7 gradova, 35 općina i 263 naselja.

(više…)

Pretraži

Back to Top