Pčelarstvo – Studeni

Hobby Komentari isključeni za Pčelarstvo – Studeni 8

Veći dio dana pčele su u klupku.

One ga formiraju kada vanjska temperatura padne ispod 10°C. Zimsko klupko je upravo to: pčele zbijene u obliku lopte. Tako formirane, pčele u okrugloj formi, u kompaktnoj zbijenosti najlakše održavaju temperaturu i na taj način sa najmanje fizičkog napora provedu 4 do 5 zimskih mjesci.
Klupko se formira na praznim ćelijama saća, iz kojih je izašlo posljednje leglo, a formira se naprijed, bliže ulazu u košnicu.
U danima kada dnevna temperatura poraste, klupko se raspušta i to pčele iskorištavaju za tzv. „ pročisni let“. Ovo je od velike koristi za pčele, koje tada prazne svoja crijeva i olakšavaju zimovanje.
Dugoživuće zimske pčele se po fiziološkom stanju razlikuju od ljetnih pčela po tome što imaju razvijenije mliječne žlijezde i masno tkivo u kojem imaju pohranjenu veću količinu bjelančevina i masti. U hemolimfi takvih pčela povećana je i količina običnog šećera- glukoze, a ukupna količina vode u tkivima je manja. Sve to je prilagodba za zimovanje, na način da je smanjena točka smrzavanja tjelesnih tekućina i osigurane pričuve hranjivih tvari.
Pčelar treba obaviti završno tretiranje protiv varoe jer sada više nema legla.


Pčelarski pribor i oprema : Probus d.o.o.

Pretraži

Back to Top