Poliklinika Dr. Došen

Zdrav život Komentari isključeni za Poliklinika Dr. Došen 95

U ovom broju Promo izloga predstavljamo vam Polikliniku Dr. Došen, a ugodni i zanimljiv sugovornik bio nam je ravnatelj i osnivač Poliklinike dr. med. Dubravko Došen, specijalist interne medicine – subspecijalist iz kardiologije.


Uz osnovne djelatnosti Poliklinike pročitajte i nekoliko savjeta kako što duže ostati zdrav i vitalan u današnje vrijeme.

Poliklinika Dr. Došen je osnovana u 5. mjesecu 1988. godine. Osnovne djelatnosti poliklinike su kardiologija i interna medicina, psihijatrija i ultrazvučna dijagnostika.
U suradnji s kolegama u poliklinici je moguće obaviti i pedijatrijske preglede, citološke punkcije raznih organa (štitnjača, dojka, limfni čvorovi …) pod kontrolom ultrazvuka. Poliklinika surađuje s kardiološkim i psihijatrijskim klinikama u Zagrebu i s OB Karlovac u cilju što boljeg i bržeg liječenja teških bolesnika.

Tim poliklinike:

Višnja Beg Brnardić, dr. med. spec. psihijatarije vodi psihijatrijsku ambulantu u kojoj je važan segment rada prevencija stresa i psihosomatskih bolesti, ali i liječenje duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja te savjetodavni rad sa ciljanim skupinama – roditelji, bračna problematika, problemi starije životne dobi, problemi poslovnih ljudi i sl. Dr. Višnja Beg Brnardić je spec. psihijatrije od 1994. godine koji se trajno usavršava (Harvard shoool of public health, kongresi, stručna predavanja, poslijedipl. studij iz psihoterapije odraslih).
Trenutno je i voditelj službe za zaštitu zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.
Mira Španić, medicinska sestra – osoba koja je prvi topli i stručni susret s poliklinikom za veliku većinu pacijenata, bez koje bi rad u poliklinici za liječnike i pacijente bio puno siromašniji.

Dubravko Došen, dr. med, specijalist interne medicine – subspecijalist iz kardiologije, ravnatelj i osnivač poliklinike.
Specijalist interne medicine od 1989. godine, poslijedipl. studij iz kardiologije 1990.g. Član Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za ehokardiografiju, polaznik više tečajeva za trajno usavršavanje iz dijagnostike bolesti srca i krvnih žila.

Način rada u poliklinici je takav da svaki pacijent ima dovoljno vremena da iznese svoje zdravstvene probleme, a zatim se nakon detaljnog kliničkog pregleda planira daljnja obrada, ako je potrebna.
Pacijenti se na preglede naručuju, osim hitnih slučajeva, čekanje na pretrage je minimalno, najduže nekoliko dana.

U internističko kardiološkoj ambulanti moguće je učiniti neinvazivnu dijagnostiku za bolesti srca u vrlo kratkom vremenu – 24 sata – što je prije kratkog vremena bilo gotovo nezamislivo.
Također s ponosom ističem mogućnost za neinvazivnu dijagnostiku bolesti krvnih žila, poglavito arterija, gdje uz pravilnu kliničku interpretaciju nalaza možemo izbjeći nepotrebne invazivne i potenci-jalno štetne dijagnostičke postupke.

Ovakav način rada ne bi bio moguć bez kvalitetne opreme – naročito smo ponosni na vrlo kvalitetan ultrazvučni aparat Accuson CV 70, Holter EKG-a i krvnog tlaka te 12-kanalni kompjutorizirani EKG aparat.

U tijeku su pregovori o kupnji trenutno najmodernijeg ultrazvučnog aparata na tržištu za 3D i 4D kardiološku dijagno-stiku, no radi se o vrlo velikoj investiciji.

Preventivni pregledi

Jedan segment rada u polikinici su preventivni pregledi za rizične skupine, pojedinačni ili u sklopu poduzeća. Cilj ovih pregleda je rano otkrivanje bolesti, ili rizika da se bolest razvije – rani stadiji zloćudnih bolesti ili rizici za razvoj bolesti srca i krvnih žila.
Pregledi su koncipirani tako da se postigne optimalan odnos između cijene i očekivane koristi za pacijenta.

Savjeti

Kako što duže ostati zdrav i vitalan u današnje vrijeme

S veseljem mogu konstatirati da sve više ljudi brine o svom fizičkom zdravlju i radi na prevenciji bolesti brinući o svojoj prehrani, fizičkoj aktivosti, održavanje normalne tjelesne težine, pušenju i sl.

Nažalost premala je svijest o potrebnim sličnim aktivnostima na psihičkom području – o zamkama potrošačkog društva i problemima koje to stvara na psihičkom planu.

Premalo je prostora za spoznaju vlasite vrijednosti pojedinca, premalo sigurnosti, premalo prostora za razgovor o pravim vrijednostima, o načinu rješavanja stresa i frustracija i sl.
Više informacija:
Dr. Došen – Poliklinika za internu medicinu, pedijatriju, neurologiju i psihijatriju
Trg Petra Zrinskog 7, tel.: 047/612-032; 612-033

Pretraži

Back to Top