Prikupljanje praznog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja

Hobby Komentari isključeni za Prikupljanje praznog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja 10

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, korisnici sredstva za zaštitu bilja, dužna su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenog obrasca „PRATEĆI LIST ZA OPASAN OTPAD“! Obrazac možete kupiti u knjižarama narodnih novina te prilikom predaje ambalaže ovjeriti kod djelatnika C.I.A.K. d.o.o.


Temeljito ispranu i ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja moći ćete predati na sljedećim lokacijama:

4.6.2012.

Agroprojekt d.o.o,

Obala Trnskog 19

Karlovac

8.00 – 10.00

Medven trgovina d.o.o.

Mali Erjavec 4

Mali Erjavec

11.00 – 12.00

Vinski podrum Vrbanek

Obrež Vivodinski 1

Vivodina

13.00 – 15.00

11.6.2012.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna

Duga Resa

8.00 – 10.00

18.6.2011.

Ispred kamenoloma

Broćanac bb

Rakovica

8.00 – 9.30


RADNIM DANOM:

Skladište C.I.A.K. d.o.o

Andrije Hebranga 5

Vojnić

9.00 – 14.00

Za popunjavanje Pratećeg lista za opasan otpad potrebni su (ovisno o tome da li imate OPG, firmu ili obrt) sljedeći podaci: OIB, MBS- matični broj subjekta, MBO- matični broj obrta, MIBPG- matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (iz rješenja o upisu u upisnik PG ili zelene kartice) i štambilj. Ne upisivati kilažu otpada!
Akcijom „Preteći list“ prikuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje su članice udruge CROCPA koja financira ovu akciju:
AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro (članovi Udruge CROCPA) + Genera dd (ravnopravni član projekta CROCPA EKO MODEL) i Herbos d.d.!
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Poljoprivrednu savjetodavnu službu u Karlovcu tel. 047/600731.
*Izvor informacija:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA PO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Haulikova 14, 47000 Karlovac
tel: 047/600-731
Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: [email protected]

Pretraži

Back to Top