Schiedel koncept energetske efikasnosti i koristi

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Schiedel koncept energetske efikasnosti i koristi 17

Moderni trendovi u razvoju grijanja i alternativni izvori energije


Vezano na “Europski cilj 20-20-20”, koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti za 20%, povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora za 20% i smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, te istovremeno sve veću plinofikaciju i korištenje plina kao najčišćeg i najjeftinijeg energenta, dogoditi će se i promjene u upotrebi, te i nužna zamjena klasičnih konvencionalnih uređaja za grijanje.
Takvi uređaji će zbog visokih izlaznih temperatura i velike mase izlaznih dimnih plinova biti zamijenjeni kondenzacijskim uređajima. S ciljem uštede energije i smanjenja emisije CO2, proizvođači ložišta i kotlova najavili su ukidanje proizvodnje i zamjenu klasičnih ložišta kondenzacijskim i nisko-temperaturnim ložištima do 2013. godine.

Međutim, paralelno s razvojem ovakvog načina grijanja svjedoci smo događanja koja dovode do problema u opskrbi plinom, različitih prirodnih katastrofa koje zbog dotrajalosti elektroenergetskog sustava dovode do poremećaja u opskrbi električne energije i time utječu na sigurnost grijanja u najkritičnijim periodima sezone grijanja. Ukoliko uzmemo u obzir da gotovo 100% grijanja (ili upravljanja grijanjem) ovisi o električnoj energiji, neovisnost i sigurnost grijanja u takvim situacijama je upitna. Kako bi se mogućnost nastanka takvih situacija, koje se kontinuirano ponavljaju, izbjegla, nužno je potrebno prilikom gradnje kuće primijeniti koncept grijanja koji nije ovisan samo o jednom energentu ili vrsti ložišta.
Na raspolaganju nam stoje različiti energenti iz obnovljivih izvora, poput sunca, vode i vjetra, a za naše podneblje posebno je važan potencijal biomase, kao mogućeg energenta u kritičnim situacijama.

Iz tog razloga Schiedel je razvio koncept energetske efikasnosti i koristi 3+1, koji predstavlja optimalnu kombinaciju moder-ne tehnike i najviše koristi koja je osigurana za stanara obiteljske kuće.

1. Glavni dimnjak, odnosno dimnjak za centralno grijanje, koji omogućava neovi-snost kod odabira vrste goriva i ložišta

2. Dimnjak za kamin.
Kamin osim što utječe na ugodu i ambijent obiteljske kuće, može biti idealno rješenje za grijanje u proljeće i jesen kada vanjske temperature nisu toliko niske, pa nije potrebno koristiti centralno grijanje.

3. Rezervni ili sigurnosni dimnjak, kao odgovor na gore navedene situacije, koje nastaju uslijed utjecaja vremenskih i klimatskih (ne)prilika.
4. Ventilacija, u obliku AERA-e, automatiziranog ventilacijskog sistema za kontrolirano prozračivanje obiteljskih kuća, koji omogućuje znatne uštede energije, ili običnog višenamjenskog ventilacijskog kanala.

Kako bi se u potpunosti iskoristila energetska efikasnost ložišta, te kako ne bi došlo do oštećenja dimnjaka ili samog stambenog prostora, dimnjak po svojim tehničkim karakteristikama treba u potpunosti biti kompatibilan s takvim ložištem. Dimnjaci u svojoj primarnoj funkciji omogućavaju pravilno odvođenje dimnih plinova, te na taj način omogućavaju sigurnost i stanara i obiteljske kuće. Samo efikasni, dobro izolirani, te prikladni dimnjaci omogućavaju rad uređaja, odnosno ložišta na najvišem stupnju učinkovitosti, te proizvodnju najnižih razina izlaznih dimnih plinova.

Jedan od osnovnih dijelova dimnjaka je unutarnja cijev, koja istovremeno mora biti otporna i postojana na temperaturne promjene i agresivne kondenzate, koji nastaju u dimnjaku. Cijevi od šamota koje se još uvijek koriste u gradnji, ne zadovoljavaju zahtjeve modernih ložišta, jer zbog poroznosti propuštaju kondenzat, koji nastaje u dimnjaku, dok cijevi od drugih materijala (plastika i sl.) ne mogu zadovoljiti visoke temperature i temperaturne promjene koje nastaju u dimnjaku, te zadovo-ljiti vatrootpornost u objektu, koja je zahtijevana prema usvojenim normama.

Takvim uvjetima u potpunosti je prilagođena Schiedel moderna profilna cijev od tehničke keramike. Najnaprednija tehnologija izrade i kvaliteta materijala izostatične cijevi, te posebno razvijen profil cijevi za povećani učinak izmjene topline, zaslužni su za sigurnost objekta od pojave dima i požara, te otpornost na vlagu i koroziju.
Zbog svoje jedinstvene univerzalnosti, profilna cijev ugrađena je u najmodernije Schiedelove sisteme dimnjaka, između ostalih i ADVANCE, dimnjak namijenjen za ugradnju u obiteljske kuće. Takvi univerzalni dimnjaci omogućavaju priključivanje različitih ložišta i korištenje različitih energenata, bez obzira na uvjete i okolnosti, što je osnovni preduvjet sigurnog i neovisnog grijanja i njegove maksimalne energetske efikasnosti.

Izvor:www.promogradnja.hr

Pretraži

Back to Top