Staklena opeka

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Staklena opeka 64

Suvremena arhitektura danas zahtijeva izvedbu složenih građevinskih elemenata u svakoj grani radova , kako glavnih tako i završnih.

U želji za sve većom prozračnošću stambenog i poslovnog prostora postoji potreba da se u jednom jedinom građevinskom elementu postigne odvojenost prostorija i transparentnost prolaza sunčeve svjetlosti. U ponudi različitih tehnoloških riješenja pri izvedbi zidnih vertikalnih i podnih (stropnih) konstrukcija želimo predstaviti jedno od danas već tradicionalnih načina za rješenje ove zagonetke: zid od staklene opeke.
Staklena opeka u praksi ima standardnu veličinu 19x19x8 cm i može se ugrađivati na klasičan način zidanjem u cementnom mortu tlačne čvrstoće najmanje 10 N/mm² sa pijeskom zrnatosti 0 do 4 mm sa i bez upotrebe okvira , kao i na nekoliko novijih načina koje ćemo pokušati predstaviti u ovom prilogu. Također, standardna je i veličina 24x24x8 cm, kao i polovice veličina 9x19x8 cm i 11,5x24x8 cm koje nam omogućuju u estetskom smislu gotovo savršenu gradnju u datom prostoru , tim više što je u proizvodnom programu većine proizvođača staklene opeke i debljina 10 cm tj. veličine 19x19x10 cm.
Prozračno, funkcionalno, efektno riješenje
Općenito, za sustave gradnje od staklene opeke možemo reći da imaju slijedeća svojstva :
– brza i jednostavna montaža uz preduvjet posjedovanja svih potrebnih elemenata i dobre pripreme
– u estetskom pogledu vrlo ugodne i gotovo neprimjetne reške koje se lako čiste i održavaju gotovo isto kao i staklena površina opeke
– čisti rad u prostoru koji je moguće obaviti i u već dovršenom interijeru i na već izvedenom gotovom podu
– pogodnost izvođenja dijelova ili čak cijelih fasada na objektima
– pogodnost potpunog uklapanja u suhomontažne sisteme izvedbe zidnih pregrada različitih debljina
– mogućnost ugradnje otvora, vrata i prozora s drvenim, PVC ili aluminijskim dovratnicima
– manje veličine panela od staklene opeke moguće je prefabricirati i ugraditi na objektu kao gotove elemente
– sustav od staklene opeke je modularan i stoga je uz upotrebu već pripremljenih tablica moguće još u fazi projektiranja odrediti točne mjere građevinskog otvora
– slobodni završeci zidova riješeni su ovisno o proizvođaču sistema s posebnim aluminijskim, drvenim ili inox profilom ugodnog izgleda koji se u potpunosti uklapa u sustav
– sustav od staklene opeke daje maksimalno moguću propusnost svjetla što u praksi iznosi i do 80 %
– dobra toplinska izolacija , koja za zid od staklene opeke debljine 8 cm iznosi 2,80 W/m2K, što je gotovo indentično koeficijentu prolaza topline kod klasičnog izo-stakla
– velika otpornost plohe zida na kemijske utjecaje, vlagu i UV zračenje
– otpornost na vibracije i horizontalne sile vjetrova
– vatrootpornost po DIN 4102/EN357 za zidove koji mogu spriječiti prodor vatre i dima pri temperaturama i do 140 °C
– odlična zvučna izolacija od 40 do 50 dB ovisno o vrsti i debljini opeke ( veća debljina opeke ima i veći međuzračni prostor između stijenki stakala što daje i bolju izolaciju)
– velike mogućnosti gradnje zakrivljenih zidnih ploha u skladu sa arhitektonskim zahtjevima.
Ugradnja čista i brza u već formiranom prostoru
Kada govorimo o samoj staklenoj opeci kao građevinskom materijalu možemo reći da je ona sastavljena od dva prešana dijela stakla međusobno spojena u cjelinu pri visokim temperaturama. Pri tome je zračni prostor opeke potpuno zabrtvljen nepropusnim, zataljenim spojem na bočnoj strani opeke, no taj je spoj praktično nevidljiv obzirom da se nalazi u reški zida.
Staklene opeke nisu u potpunosti prozirne. Za njih možemo reći da su u biti prozračne, jer propuštaju svjetlo i difuzno ga raspršuju u prostor. U pogledu nosivosti, zidovi od staklene opeke nisu nosivi i ne mogu preuzimati vertikalna opterećenja, osim svoje vlastite težine. Pri ugradnji treba paziti da između nosive konstrukcije i zida uvijek bude dilatacijska reška. Kod klasičnog zidanja zida od staklene opeke cementnim mortom treba nakon zidanja pristupiti fugiranju reški hidrofobnim mortom kako bi se onemogućilo brzo sušenje morta .
Treba paziti da se fugiranje obavi isključivo na temperaturi zraka od 5 °C i višoj , te da reške budu veličine ne manje od 10 mm. Vanjski zid od staklene opeke mora biti otporan na utjecaj vjetra i horizontalne sile pa u tu svrhu moraju dvije suprotne stranice uvijek biti ugrađene u utor zida najmanje dubine 5 cm i širine za 2 cm veće od debljine zida ili u posebni bravarski okvir ( U- profil). Razmak između stranice U- profila i okvira stijene treba ispuniti trajno elastičnim kitom kako bi se omogućilo rastezanje staklenih opeka uslijed temperaturnih razlika, a jednako tako taj trajno elastičan kit mora biti i vodonepropustan.
Zidovi od staklene opeke širine preko 1,5 metra moraju u donjem pojasu imati konstruktivnu armaturu od dviju čeličnih šipki promjera 6 mm. Zid se armira tako da se u prosječno svaku treću rešku zida ulaže, bliže unutarnjoj strani zida , po jedna šipka betonskog čelika , sa razmakom šipaka od 50 cm. Stijene širine i visine manje od 1,5 m i debljine opeke 8 cm pri opterećenju vjetrom do 0,8 kN/m2 ne armiraju se reškama. Polaže se samo konstruktivna armatura u okvir. Zidove od staklene opeke visine do 2,5 m treba dilatirati na svakih 6 metara duljine dilatacijskom reškom kroz cijelu debljinu zida . Površina zida od staklene opeke ( zidano na klasičan način u cementnom mortu ) ne smije biti veća 18 m2 za debljinu zida od 8 cm i 24 m2 za debljinu zida od 10 cm.
Treba reći da pri gradnji zida od staklene opeke na klasičan način moramo voditi računa o svim aspektima pravilne gradnje kako ne bi dolazilo do oštećenja zida u kasnijem periodu. Eventualna oštećenja mogu se dogoditi :
– zbog propuštanja oborinske vode kroz reške, što se može dogoditi uslijed nepotpune ispunjenosti reški mortom, naglog sušenja morta pri zidanju, slabe prionjivosti morta na staklo ili uslijed nepravilnog fugiranja zida
– zbog propuštanja oborinske vode na spojevima zida od staklene opeke i nosive konstrukcije uslijed neispravnoga brtvljenja spoja.
– pucanje staklenih opeka zbog pomanjkanja dilatacijeske reške i klizne reške na spoju s nosivom konstrukcijom, što onemogućava rastezanje zida pri višim temperaturama uslijed djelovanja sunčeva zračenja
– deformacija ili pucanje zida od staklenih opeka prouzročena djelovanjem vjetra, a nastala zbog nedostatka armature i nedovoljne krutosti okvira od cementnoga morta oko staklene zidne plohe
– deformacija ili pucanje zida od staklene opeke duljine veće od 6,0 m uslijed nedostatka dilatacijskih rešaka u zidu.
– neispravno odmjerene veličine otvora u koji se ugrađuju staklene opeke stvaraju deformacije zida ( premali otvor uzrokuje pucanje zida, a preveliki omogućava propusnost oborinske vode ).
Pravilnom ugradnjom opeka ovi se nedostaci mogu u potpunosti izbjeći.
Izvor: www.promogradnja.hr

Pretraži

Back to Top