Umjetnost stakla u Vašem interijeru

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Umjetnost stakla u Vašem interijeru 68

Umjetničke obrade stakla naglasit će atraktivnost interijera i dati mu osobitost koja se teško može postići primjenom drugih materijala.


Većina graditeljskih materijala se sve više mijenja, usavršava, pojednostavnjuje ugradnju, no staklo sa svojim poboljšanim karakteristikama, kako u sigurnosti tako i u estetici je postalo dominantan i neizostavan materijal u opremanju modernih interijera. Svakodnevno dolazi do pojave novih proizvoda i novih primjena, kako samog, tako i u kombinaciji s drugim materijalima (metal, drvo, kamen).
Staklo se sve više upotrebljava u graditeljstvu pa i na onim mjestima gdje ga tradicionalno ne očekujemo. Posljedica je to tehnološkog napretka u industriji obrade stakla čemu smo svjedoci na gotovo svakom novom sajmu staklarske opreme, strojeva za obradu stakla i staklarskih proizvoda. Dakako, tome je u velikoj mjeri doprinijela potražnja za staklarskim proizvodima u graditeljstvu i industriji dizajna, kao i trendovi pri projektiranju.
Arhitekti danas smatraju kako materijali koji se ugrađuju na objektu moraju prije svega zadovoljiti svojom funkcionalnošću i sigurnošću, biti dobar toplinski i zvučni izolator, ponekad samo jedno od toga, ponekad sve zajedno u jednom jedinom proizvodu i biti estetski prihvatljivo rješenje.
Najvažnije karakteristike stakla za građane (prema istraživanjima u EU na zahtjev proizvođača stakla):
– otpornost na lom za 40%
– zaštita od sunca i pogleda i zaštita od buke sa po 36%
– lagano čišćenje 33%
– sigurnost od provala 27%
– automatsko prozračivanje, električno zatvaranje i otvaranje itd.
Kao što vidimo sigurnost od ozljeda prilikom eventualnog loma te toplinska i zvučna zaštita na samom su vrhu prioriteta kod građana u anketi koja razmatra uporabu stakla i staklenih predmeta i interijeru.
Staklo u interijerima
Unutarnja rješenja sa staklom do prije nekog vremena nisu bila u potpunosti prihvatljiva iz jednostavnog razloga što staklo kao materijal koji je neotporan na lom nije bio u stanju zadovoljiti sigurnosne aspekte stanovanja.
S pojavom sigurnosnog stakla sve se promijenilo i staklo je postalo nezaobilazno u osmišljavanju interijera. Kako je to moguće? Vrlo jednostavno, uporabom laminiranog ili kaljenog stakla, moguće je imati u stanu ili uredu štošta što je proizvedeno sa staklom.
Staklo commerce d.o.o. u svom proizvodnom pogonu radi gotovo sve vrste obrade stakla, uključujući kaljenje i obradu stakla prije kaljenja.
Kaljeno staklo u trenutku loma se rasprši na tisuće malih zaobljenih komadića koji nas neće ozlijediti.
Laminirano staklo pri pucanju ostaje u jednom komadu, jer ga folija koja se nalazi između stakala drži zajedno.
Sigurnosno staklo
Pojam sigurnosnog stakla u osnovi razlikuje pojam kaljenog sigurnosnog stakla i pojam laminiranog (lijepljenog) sigurnosnog stakla pri čemu stupanj sigurnosti ovisi o primjeni i namjeni pojedinog stakla, jer se i stupanj sigurnosti u pojedinom slučaju povezuje prvenstveno s namjenom u konkretnom slučaju. Npr. ako je svrha ne ozlijediti se tada možemo uporabiti i kaljeno i laminirano staklo. No ako se radi o pročelju zgrade kroz kaljeno ćemo staklo s visine proletjeti na ulicu.
S druge strane, laminirano nam staklo uopće neće dozvoliti proboj prema van. Zato odabir uvelike ovisi o namjeni i mjestu ugradnje i o tome treba voditi računa. Uostalom postoje standardi i norme.
Ako želimo da staklo bude neprobojno i sigurno za korisnika tada ćemo odabrati laminirano staklo. Sigurnosno laminirano staklo sastavljeno je od dvaju ili više stakala međusobno povezanih folijom velike čvrstoće na kidanje. Postupak proizvodnje se odvija pri povećanoj temperaturi i pritisku u posebnom odjeljenju. Folija koja se u tu svrhu upotrebljava je PVB-folija (polyvinyl-butyral folija) i može biti prozirna ili u boji. Standardno se upotrebljava prozirna PVB-folija sa visokim stupnjem UV zaštite. Ovisno o namjeni među stakla se može umetnuti jedan ili više slojeva folije.
Sigurnosno laminirano staklo ima višestruku primjenu u praksi:
– za zaštitu od bačenih predmeta
– za zaštitu od loma
– za zaštitu od vatrenog oružja
– za podna ostakljenja
– za stropna i krovna ostakljenja
– za ostakljenje pročelja objekata (spider pročelja)
– za zaštitu od pada (proboja) u dubinu kroz staklo
Laminirati se mogu: prozirna stakla, obojena stakla u masi, reflektirajuća stakla, niskoemisiona E-stakla, neka ornamentna stakla kao i samočisteća stakla te emajlirana ili sitotiskom obrađena stakla.
Prije laminiranja stakla se mogu obraditi kaljenjem ako za to postoji potreba ili je zakonom propisano. Laminirano staklo može imati i poboljšana akustička svojstva, a može biti i obojeno u širokom rasponu boja za uporabu kod izvedbe zaštitnih pregrada, za stepenice, panele i sl.
Prema važećim propisima u EU svako staklo postavljeno iznad glave korisnika prostora (tzv. nadglavna ostakljenja) mora biti sigurnosno laminirano staklo. Recimo i to da nije svako laminirano staklo ujedno i sigurnosno; npr. staklo lijepljeno od dva stakla debljine 3 mm tzv. 3+3 mm lamistal jest lijepljeno staklo, ali nije sigurnosno; folija između stakala mora biti min. 0,76 mm debljine i stakla moraju biti deblja od 3+3 kombinacije da staklo smatramo sigurnosnim.
Na velikim trgovačkim centrima ostakljenja velikih izloga se rade laminiranim staklom. Najčešće se za ostakljenje izloga koristi laminirano staklo 6+6 mm koje je teško 30 kg/m2 i koje se u segmentima postavlja na objektu. Izlog od nekoliko metara širine i visine cca 430 cm (što je uobičajena visina na takvim objektima) izvodi se sa laminiranim staklima na način da staklo u podu ulazi u aluminijski profil 2×2 cm, a u stropu 2×3 cm.
Stakla su uobičajeno širine od 130 do 250 cm i slažu se jedno do drugoga s razdijelnom fugom od 3 mm. Najčešće se postavljaju ručno; 6 do 8 radnika bez većih problema ostakli izlog od 7 do 10 metara u nekoliko sati rada.
Od laminiranog stakla izvode se i sigurnosne ograde na mnogim stubištima unutar poslovnih i stambenih objekata, a u posljednje vrijeme traže se i za stubišta unutar privatnih kuća. Staklene nadstrešnice od laminiranog stakla veliki su trend danas.
Kada se radi o dizalima i ostakljenju dizala tada prema važećim propisima staklo mora biti i kaljeno i laminirano. Također i protupožarna se stakla izrađuju od kaljenog ili od kaljenog i laminiranog stakla u kombinaciji.
Pod pojmom kaljenog sigurnosnog stakla podrazumijevamo termički obrađeno klasično ravno vučeno "float" staklo čiju prenapregnutost postižemo tako da prvo termički ugrijemo staklo do granice plastičnosti na približno 600°C i zatim ga naglo ohladimo djelovanjem hladnog zraka. Zbog specifične toplinske provodljivosti vanjske se čestice stakla pri naglom hlađenju brzo skvrče i stvrdnu i pri tome onemoguće isto u srednjem dijelu. Posljedica toga jest povećana gustoća molekula na površini, a rjeđa u sredini stakla. Na taj način dolazi u kaljenom staklu do značajne preraspodjele napetosti, molekule na površini stakla su izložene tlačnoj, a molekule u unutrašnjosti stakla vlačnoj napetosti.
Ta napetost mora biti u ravnoteži, što je ujedno i uvjet za stabilnost koja nam garantira sigurnosne karakteristike kaljenog stakla, što možemo vidjeti pri promatranju slijedećih vrijednosti kod svojstava kaljenog stakla: povećana otpornost na udarce (pet puta veća), povećana čvrstoća na savijanje: izmjerena vrijednost >120 N/mm2 (računska vrijednost 50 N/mm2), dok kod običnog stakla ta vrijednost iznosi 30 N/mm2, povećana otpornost na toplinske promjene: T=150°K, pri običnom staklu 50°K te zaštita od ozljeđivanja.
Kaljeno se staklo uvelike upotrebljava za ostakljenje pročelja, za staklena vrata, za ostakljenje stubišta, balkona i parapeta (kada kaljena stakla lijepimo u lamistal izvedbu), za vjetrobrane i sl. kao i za izvedbu izolacijskih stakala u varijantama kada je toplinska zaštita podjednako bitna kao i sigurnosna komponenta ostakljenja.
U praksi se kale stakla od 4 do 19 mm, a maksimalna veličina plohe ovisi o maksimalnom kapacitetu stroja za kaljenje (uobičajene vrijednosti su 245×500 cm).
Kaljenjem možemo tretirati sva "float" i ornament stakla koja mogu biti: transparentna (bezbojna) ili bojana u masi, prozirna ili neprozirna (npr. ornamentirana stakla), s nanosom na vanjskoj plohi stakla (npr. emajlirano staklo), površinski obrađena (npr. pjeskarena stakla). U optičkom smislu može doći do blage valovitosti kaljenog stakla zato što se u peći pri kaljenju staklo pomiče uz pomoć vrućih keramičkih valjaka. Ovu pojavu ne možemo izbjeći i u praksi se ona vidi kao blago izobličenje slike. No, sigurnosne karakteristike kaljenog stakla kao i njegove toplinske karakteristike (kaljeno staklo dobro podnosi temperaturne razlike između dvije točke i do 140°C) u velikoj mjeri nadmašuju njegove nedostatke. Pri tome svako kaljeno staklo mora imati na sebi vidljivo otisnutu oznaku proizvođača i oznaku iz koje je vidljivo da se radi o kaljenom staklu.
Bez obrade nakon kaljenja
Treba uvijek imati na umu da se zbog specifičnosti rasporeda napetosti kaljenog stakla ono ne može nakon procesa kaljenja dalje obrađivati, rezati, brusiti, bušiti rupe, skraćivati i sl. Svaki takav pokušaj prouzročio bi lom stakla u tisuće malih komadića. Stoga sve predviđene i potrebne obrade treba učiniti prije termičke obrade stakla.
U nekim slučajevima bolje je uporabiti kaljeno, u drugim laminirano staklo. Kaljeno se staklo može izraditi i u zakrivljenoj formi prije svega za interijere i tamo gdje to propisi zahtijevaju. Zakrivljeno kaljeno staklo uporabljuje se za izradu pregrada za tuširanje u kupaonicama, u industriji namještaja i sl., a može se uporabiti i za izvedbu zakrivljenih dijelova izloga i drugih stijena u građevini.
Ako se od kaljenog i laminiranog stakla mogu izvoditi staklene samostojeće stijene, ograde, stepenice ili police onda od stakla možemo dizajnirati i namještaj. Stakleni stolovi već su vrlo popularni i kod nas, stakleni stolci nešto rjeđe, ali u strukovnom smislu rekli bismo ništa nemoguće, staklene vitrine, pa čak i staklene pločice.
Osim svojih estetskih vrijednosti, koje pojačavaju doživljaj interijera, staklo će prostor vizualno povećati, osvijetliti, produžiti ili povisiti. Pravilnom primjenom staklenih elemenata u prostoru, mogu se korigirati pojedini nedostaci te pretvoriti u prednosti prostora.
Izrazito praktična primjena staklenih elemenata pokazala se u manjim prostorima, koji su često zbog nedostatka potrebnih kvadrata prenatrpani. Staklene plohe stolova, komoda ili polica će vizualno rasteretiti prostor i dati mu novu dimenziju kako kroz transparentnost staklenih komada namještaja, tako i kroz veću osvijetljenost prostora.
Izvor: Promogradnja B2B časopis
www.promogradnja.hr
Staklo commerce d.o.o.
Bana Jelačića b.b.
31421 Satnica Đakovačka
tel: 031 852 115, fax: 031 852 009
[email protected]
www.staklo-commerce.hr

Pretraži

Back to Top