Viessman- Vitoligno 100 – ekološko grijanje na drva

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Viessman- Vitoligno 100 – ekološko grijanje na drva 35

Svijest o potrebi zaštite okoliša rezultira potragom za alternativnim izvorima energije za grijanje. Jedan od takvih izvora je drvo koje predstavlja obnovljivi izvor energije koje izgara s vrlo niskom emisijom CO2 što ga čini ekološki prihvatljivim, a osim toga je i krizno neovisan energetski izvor.


Viessmann u svom proizvodnom programu nudi Vitoligno 100-S učinkoviti kotao za loženje na drva postupkom pirolize.
Piroliza je razgradnja tvari pod utjecajem topline, uz promjenu agregatnog stanja. Kotao Vitoligno 100-S se sastoji od dvije komore, gornje i donje. Gornja komora se puni s drvima, drvo izgara sa smanjenom količinom zraka i pretvara se u drveni ugljen. Paralelno nastaje drvni plin koji sa zrakom kroz sapnicu gornje komore odlazi u donju komoru, tamo smjesa izgara, a toplina dimnih plinova se predaje vodi za grijanje.
Osnova kvalitetnog izgaranja kod kotlova na principu pirolize su godinu dana odležana “suha” drva vlažnosti 15-25 %. Stupanj iskoristivosti kotla je do 87 %.
Raspon nazivne toplinske snage kotla Vitoligno 100-S je od 25 kW do 80 kW s kontinuiranom prilagodljivošću učina od 40% do 100% zahvaljujući ventilatoru za zrak s promjenjivim brojem okretaja koji se nalazi iza ložišta. Ložišni prostor u kotlu je dosta velik pa ga se može puniti trupcima dužine 50 cm. Njegova velika komora za punjenje drvima garantira dugotrajno sagorijevanje i duge intervale nadopunjavanja. S prednje strane kroz velika vrata za nadopunjavanje Vitoligno 100-S jednostavno se nadopuni drvo.
Princip rada kotla:
U ložištu se drvo putem oduzimanja kisika ražari. Nastali drvni plinovi se pomoću usisnog ventilatora uvlače u komoru za izgaranje od silicij karbida i tamo se dodavanjem sekundarnog zraka čisto spaljuju na visokoj temepraturi.
Piroliza omogućava visoki stupanj učinkovitosti pri niskim vrijednostima emisije. Velike grijaće površine uz koje protječe voda u kombinaciji s usisnim ventilatorom održavaju nisku temperaturu dimnih plinova i brinu o dobroj iskoristivosti goriva.
Pregled prednosti:
• kotao na kruta goriva po principu pirolize, nazivni toplinski učin: 25 do 80 kW
• kotao od čelika za cjepanice do 50 cm
• dobra iskoristivost goriva kroz visoku učinkovitost i niske temperature dimnih plinova
• princip pirolize kroz visoko učinkoviti usisni ventilator ložište od silicij-karbida
• ručno podesive klapne za primarni i sekundarni zrak
• jednostavno rukovanje i brza montaža
• dugo izgaranje zbog velikog ložišta
• jednostavno punjenje od naprijed preko velikih vrata
• jednostavno čišćenje grijaćih površina i dugi intervali čišćenja

Primjer instalacije kotla Vitoligno 100-S

Na hidrauličkoj shemi prikazana je instalacija grijanja sa kotlom VITOLIGNO 100-S koji pored crpne stanice za podizanje tempe-rature povratnog voda, ima ugrađen akumulacijski međuspremnik ogrjevne vode i spremnik za zagrijavanje sanitarne vode te jedan krug radijatorskog grijanja.

Kotao zagrijava akumulacijski spremnik iz kojeg se zagrijava sanitarna voda, a iz akumulacionog spremnika se toplinom snabdijeva i krug radijatorskog grijanja. Crpna stanica za podizanje temperature povratnog voda služi za zaštitu kotla od preniskih temperatura povratnog voda, na način da ne dozvoljava cirkulaciju prema akumulacijskom spremniku dok temperatura vode u kotlu VITOLIGNO 100-S ne prijeđe temperaturu rošenja. Ukoliko bi u kotao ulazila voda preniske temperature došlo bi do kondenzacije vodene pare u dimnim plinovima što bi za posljedicu imalo taloženje katrana na stjenkama kotla. Katran smanjuje prijelaz topline i skraćuje radni vijek kotla. Druga funkcija crpne stanice za podizanje temperature vode je ostvarivanje prirodne, tj. termosifonske cirkulacije između kotla i akumulacijskog spremnika u vrijeme kada nema napajanja električnom energijom, a u svrhu zaštite kotla od pregrijavanja.

Kao dodatna zaštita od pregrijavanja kotla preporuča se ugradnja sigurnosne grupe koja omogućuje hlađenje kotla u iznimnim slučajevima. Hladna voda iz vodovoda struji kroz spiralu ugrađenu u tijelo kotla i na taj način hladi kotao.
Akumulacijski spremnik predstavlja akumulator topline, a dimenzionira se na veličinu od cca 40-50 litara/kW snage kotla. Prednost akumulacijskog spremnika je jednolično zagrijavanje od strane kotla (osigurava duge i jednake intervale punjenja kotla) te snabdijevanje toplinom krug grijanja, tj. spremnik sanitarne vode akumuliranom toplinom iz akumulacijskog spremnika kada u kotlu nema goriva, tj. kada kotao ne grije. Na primjer ljeti i u prijelazno doba kada je potreba za zagrijavanjem prostora mala uz pomoć akumulacijskog spremnika može se snabdijevati spremnik sanitarne vode toplinom i do nekoliko dana, a da nije potrebno u međuvremenu ložiti kotao.
Regulacija temperature prostora, tj. zagrijavanje prostora je riješeno preko sobnih termostata koji upravljaju crpkama pojedinih krugova grijanja (ukoliko ima više odvojenih krugova grijanja) na način da ako je potrebno zagrijati prostor termostat pali crpku kruga grijanja koja crpi toplu vodu iz akumulacijskog spremnika i transportira je prema radijatorima.
Zbog korištenja drva odnosno obnovljivog izvora energije kao pogonskog goriva, izuzetnog komfora grijanja i vrhunske tehničke izvedbe Viessmann kotao Vitoligno 100-S predstavlja vrlo interesantno i kvalitetno rješenje uz prihvatljivu cijenu.

Promil
Vodostaj 51, Banija 56,47000 KARLOVAC
tel/fax 047/646-099
[email protected], www.promil.hr
Izvor: Promo Gradnja

Pretraži

Back to Top