Višestambena zgrada Karlovac-Grabrik

Gradnja Komentari isključeni za Višestambena zgrada Karlovac-Grabrik 68

Predstavljamo novu arhitekturu Karlovca. Stambena zgrada DS21/4 nalazi se u južnom dijelu Karlovca, naselju Grabrik, u zoni novijih proširenja grada.

Sistemskim pristupom, sa pripadajućom logikom organiziranja velikih struktura, ostvaren je visok standard stanova malih kvadratura, fleksibilnog prostora organiziranog oko jedne instalacijske vertikale, uzimajući u obzir stilove života različite od tradicionalnog obiteljskog modela.
Višestambena zgrada unutarnje heterogene strukture
To je mjesto posturbanih događanja, gdje se tokovi kapitala materijaliziraju, dobijaju fizičko lice. Težnja ekonomičnosti, isplativosti, efikasnosti, ostvarena je organizacijom strukture oko središnjeg hodnika.

Tema vertikalnog susjedstva u višestambenoj izgradnji artikulirana je umetanjem šupljina-patia u korpus kuće. Orijentacija stanova na poluotvorene patie donosi provjetrenost i prirodnu osvjetljenost svim prostorijama. Navedene karakteristike su obilježja tipologije individualne izgradnje, a ovdje ostvarenog povećanog standarda stanovanja u zgradi.
Patio je istovremeno prostor polujavne sfere, vezan na horizontalnu komunikaciju, ima karakter zajedničkog, društvenog. Horizontalno kretanje kroz zajedničke prostore stupnjevano je preko poluprivatnih segmenata hodnika do ulaza u privatne prostore samih stanova i nudi korisniku različiti intenzitet prostornih doživljaja. Nakon niskog ulaza ulazimo u višetažnu šupljinu patia, koju prelaze mostovi, sa podovima od staklene opeke. Unutarnji mostovi kuće preuzeti su elementi iz života u Karlovcu – gradu na četiri rijeke i dio su memorije urbanog konteksta grada.
Pravilna forma kubusa zgrade pokrenuta je artikulacijom prostora fasade, pravilnim volumenskim otvorima urezanih loggia-balkona. Reljefno tretirana fasadna opna dinamizira red pravilnog ritma balkona. Fasada se tematizira kao višeslojna opna, čiji su sastavni slojevi razmaknuti, prostorno translatirani. Razmicanjem slojeva sakriveni, nepostojeći prostor fasade postaje vidljiv. Kretanjem rebrenica nastaje i nestaje segmentni podprostor loggie, čime fasada postaje ploha događanja. Fasada je posljedica procesa, artikulirano mjesto govora o samoj sebi. Prostorni akcent mjesta ulaza u kuću naglašen je intenzivnom bojom i staklom kao materijalom umetnutih volumena zajedničkih prostorija. Mjesto ulaza uvodi sekvencu dinamičnih odnosa i kretanja, gdje se u istoj točki pješak podiže na poluetažu prizemlja, a automobil spušta na poluetažu garaže.
Stambena zgrada DS21/4 – autor: Ivana Knez, dia
autorska suradnja: Ana Bakić, dia

Pretraži

Back to Top